Snabbare utredning ett måste för långsiktig lösning

Myggplågan gör det omöjligt att leva ett normalt i liv i vissa områden i nedre Dalälven. Villaägarna välkomnar att regeringen tillsatt en utredning för att lösa problemet, men begär i dag i en skrivelse till miljöminister Lena Ek att utredningstiden kortas. Snabba beslut och en permanent, rikstäckande, organisation för myggbekämpning är nyckeln till framgång, skriver förbundet.

Den 5 juni fattade regeringen beslut om att låta Naturvårdsverket utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor. Uppdraget ska vara färdigt den 1 november 2015.

- Den tiden finns inte. Utredningstiden bör kortas, så att beslut om bekämpning för kommande somrar kan fattas i tid. Med det tidsschema som gäller i dag kommer de boende att leva i ovisshet om vad som gäller för myggbekämpning i tre år till. Det är ohållbart, säger Madeleine Arvidsson Wäli, boendemiljöjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I en skrivelse som idag skickas till miljöminister Lena Ek beskriver Villaägarna även hur en rikstäckande, permanent expertorganisation för myggbekämpning bör inrättas.

- I dag saknas samordning, långsiktighet och överblick i arbetet med myggbekämpning. En rikstäckande organisation skulle bidra med kraft, kontinuitet och kompentens, säger Arvidsson Wäli.

Läs skrivelsen till regeringen här.

För mer information:

Madeleine Arvidsson Wäli, boendemiljöjurist, telefon 0706-10 10 49

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, telefon 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Prenumerera