Snabbare utredning ett måste för långsiktig lösning

Myggplågan gör det omöjligt att leva ett normalt i liv i vissa områden i nedre Dalälven. Villaägarna välkomnar att regeringen tillsatt en utredning för att lösa problemet, men begär i dag i en skrivelse till miljöminister Lena Ek att utredningstiden kortas. Snabba beslut och en permanent, rikstäckande, organisation för myggbekämpning är nyckeln till framgång, skriver förbundet.

Den 5 juni fattade regeringen beslut om att låta Naturvårdsverket utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor. Uppdraget ska vara färdigt den 1 november 2015.

- Den tiden finns inte. Utredningstiden bör kortas, så att beslut om bekämpning för kommande somrar kan fattas i tid. Med det tidsschema som gäller i dag kommer de boende att leva i ovisshet om vad som gäller för myggbekämpning i tre år till. Det är ohållbart, säger Madeleine Arvidsson Wäli, boendemiljöjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I en skrivelse som idag skickas till miljöminister Lena Ek beskriver Villaägarna även hur en rikstäckande, permanent expertorganisation för myggbekämpning bör inrättas.

- I dag saknas samordning, långsiktighet och överblick i arbetet med myggbekämpning. En rikstäckande organisation skulle bidra med kraft, kontinuitet och kompentens, säger Arvidsson Wäli.

Läs skrivelsen till regeringen här.

För mer information:

Madeleine Arvidsson Wäli, boendemiljöjurist, telefon 0706-10 10 49

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, telefon 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera