Stor skillnad i risken att drabbas av villainbrott i Blekinge län

Report this content

Villainbrotten i Blekinge har ökat med 9 procent mellan 1996 och 2017, och jämfört med 2016. Under 2017 polisanmäldes 127 villainbrott i länet, viket är en ökning med 2 procent jämfört med 2016. Länet hamnar på tolfte plats i riket när antalet inbrott sätts i relation till antalet småhus. Under 2017 drabbades 0,29 procent av länets småhus av inbrott. Snittet för riket var 0,67 procent, visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Flest villainbrott polisanmäldes i Karlshamn. I förhållande till antalet småhus löper dock den som bor i Olofström störst risk, medan Karlskrona låg bäst till.

- Bland länets kommuner låg Olofström sämst till. Där drabbades 0,56 procent av småhusen av inbrott. Det borde vara en väckarklocka för både småhusägarna, polisen och kommunen, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

På riksnivå minskade antalet villainbrott med knappt 1 procent jämfört med 2016, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt. I Blekinge däremot har antalet inbrott minskat sedan förra decenniet. Antalet inbrott 2017 låg under snittet för både 10-talet och 00-talet.

Anmälda inbrott i snitt per år under 00-talet i länet Anmälda inbrott i snitt per år under 10-talet i länet Minskning i procent
174 st 159 st -9 %

 

Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet. Därmed riskerar inbrotten att öka. Regeringen utsåg i januari 2018 en utredare för att se över straffrättsliga åtgärder och har gett ett antal myndigheter i uppdrag att arbeta med frågan. Förtroendet för rättsväsendet har minskat och är nu nere på samma låga nivå som 2006 när BRÅ började mäta förtroendet hos allmänheten.

- Det är positivt att regeringen vill stoppa ligorna, men vi får inte tappa tempo. Villainbrotten måste prioriteras. Att råka ut för ett villainbrott är en integritetskränkning och något småhusägare är oroliga för. En varaktig minskning av villainbrott och annan vardagsbrottslighet påverkar dessutom förtroendet för rättsväsendet positivt, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Villainbrott i Blekinge län per småhus 2017 och jämfört med 2016

Ranking inbrott per småhus 290=sämst Kommun Inbrott per småhus 2017 Inbrott 2017 Inbrott 2016 Skillnad Skillnad procent
188 Olofström     0,56% 23 22 1 5%
166 Sölvesborg     0,45% 25 27 -2 -7%
157 Karlshamn     0,42% 37 32 5 16%
54 Ronneby     0,19% 17 20 -3 -15%
42 Karlskrona     0,16% 25 23 2 9%
  Blekinge län 0,29% 127 124 3 2%

Antal inbrott per småhus länsvis 2017
Villainbrotten har ökat med 52 procent mellan 1996 och 2017 och villaägarna i Stockholms län fortsätter vara landets mest inbrottsdrabbade. Störst risk löper den som bor i Solna där 4,6 % av alla villaägare drabbades av inbrott förra året. Jämfört med 2016 ökade inbrottsrisken mest i Örebro län. Snittet för villainbrott i riket var 0,67.

För mer information
Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund, 073-582 93 49
Alexandra Svenonius, kommunikationschef Villaägarnas Riksförbund, 073-267 10 15

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 324 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar: