Stor skillnad i risken att drabbas av villainbrott i Östergötlands län

Report this content

Under 2017 polisanmäldes 252 villainbrott i Östergötlands län, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med 2017. För 2017 hamnar länet på femtonde plats i riket när antalet inbrott sätts i relation till antalet småhus. Då drabbades 0,27 procent av länets småhus av inbrott. Snittet för riket var 0,67 procent, visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Flest villainbrott polisanmäldes i Norrköping och Linköping. I förhållande till antalet småhus löper dock den som bor i Ödeshög störst risk, medan Ydre tillhör landets bästa kommuner.

- Alla länets kommuner låg under riksgenomsnittet. Jämfört med andra kommuner i landet är antalet inbrott per småhus förhållandevis lågt i länet, men det är förstås en klen törst för de småhusägare som råkade ut för inbrott, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

På riksnivå minskade antalet villainbrott med knappt 1 procent jämfört med 2016, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt. I  Östergötland däremot har inbrotten minskat.. Antalet inbrott 2017 låg under snittet för både 10-talet och 00-talet. Mellan 1996 och 2017 minskade inbrotten med 23 procent.

Anmälda inbrott i snitt per år under 00-talet i länet Anmälda inbrott i snitt per år under 10-talet i länet Minskning i procent
330 st 302 st -8 %

Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet. Därmed riskerar inbrotten att öka. Regeringen utsåg i januari 2018 en utredare för att se över straffrättsliga åtgärder och har gett ett antal myndigheter i uppdrag att arbeta med frågan. Förtroendet för rättsväsendet har minskat och är nu nere på samma låga nivå som 2006 när BRÅ började mäta förtroendet hos allmänheten.

- Det är positivt att regeringen vill stoppa ligorna, men vi får inte tappa tempo. Villainbrotten måste prioriteras. Att råka ut för ett villainbrott är en integritetskränkning och något småhusägare är oroliga för. En varaktig minskning av villainbrott och annan vardagsbrottslighet påverkar dessutom förtroendet för rättsväsendet positivt, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Villainbrott i Östergötlands län per småhus 2017 och jämfört med 2016

Ranking på inbrott per småhus 290=sämst Kommun Inbrott per småhus 2017 Inbrott 2017 Inbrott 2016 Skillnad Skillnad procent
135 Ödeshög     0,37% 7 7 0 0%
116 Norrköping     0,34% 79 78 1 1%
115 Kinda     0,33% 11 4 7 175%
97 Mjölby     0,30% 20 21 -1 -5%
93 Linköping     0,29% 74 65 9 14%
91 Motala     0,29% 31 36 -5 -14%
68 Valdemarsvik     0,22% 6 3 3 100%
48 Boxholm     0,18% 3 11 -8 -73%
45 Åtvidaberg     0,17% 6 3 3 100%
29 Finspång     0,12% 7 16 -9 -56%
25 Söderköping     0,12% 5 7 -2 -29%
19 Vadstena     0,10% 2 8 -6 -75%
7 Ydre     0,07% 1 5 -4 -80%
  Östergötlands län 0,27% 252 264 -12 -5%

Antal inbrott per småhus länsvis 2017
Villainbrotten har ökat med 52 procent mellan 1996 och 2017 och villaägarna i Stockholms län fortsätter vara landets mest inbrottsdrabbade. Störst risk löper den som bor i Solna där 4,6 % av alla villaägare drabbades av inbrott förra året. Jämfört med 2016 ökade inbrottsrisken mest i Örebro län. Snittet för villainbrott i riket var 0,67 procent visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

 

För mer information
Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund, 073-582 93 49
Alexandra Svenonius, kommunikationschef Villaägarnas Riksförbund, 073-267 10 15

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 324 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar: