Stor skillnad i risken att drabbas av villainbrott i Västerbottens län

Report this content

Villainbrotten i Västerbotten har ökat med 43 % mellan 1996 och 2017, men jämfört med 2016 var det en nedgång. Under 2017 polisanmäldes 130 villainbrott i länet, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med 2016. Länet hamnar på nittonde plats i riket när antalet inbrott sätts i relation till antalet småhus. Under 2017 drabbades 0,20 procent av länets småhus av inbrott. Snittet för riket var 0,67 procent, visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Flest villainbrott polisanmäldes i Skellefteå och Umeå. I förhållande till antalet småhus löper dock den som bor i Malå störst risk, medan Dorotea där inget villainbrott polisanmäldes är bäst i landet.

- Bland länets kommuner låg Malå sämre till än riksgenomsnittet. Där drabbades 0,90 procent av småhusen drabbades av inbrott. Malå hamnar ganska högt upp jämfört med andra kommuner, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

På riksnivå minskade antalet villainbrott med knappt 1 procent jämfört med 2016, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt. Så ser det också ut i Västerbottens län.

Anmälda inbrott i snitt per år under 00-talet i länet Anmälda inbrott i snitt per år under 10-talet i länet Ökning i procent
100 st 161 st 60 %

Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet. Därmed riskerar inbrotten att öka. När Villaägarna jämförde antalet inbrott första halvåret 2017 med samma period 2016 var Västerbotten ett av de län där ökningen var störst, men den ökningen syns inte alls i statistiken för helåret. Tvärtom har inbrotten minskat mellan 2017 och 2016.

- Det tyder på att ökningen under första halvåret kan tillskrivas en eller flera aktiva inbrottsligor. Det vore intressant att veta om minskningen av antalet inbrott under andra halvåret beror på framgångsrikt polisarbete eller på att ligorna har lagt om rutten, säger Lena Södersten.

Villainbrott i Västerbottens län per småhus 2017 och jämfört med 2016

Ranking på inbrott per småhus 290=sämst Kommun Inbrott per småhus 2017 Inbrott 2017 Inbrott 2016 Skillnad Skillnad procent
255 Malå     0,90% 10 6 4 67%
160 Lycksele     0,43% 14 11 3 27%
127 Norsjö     0,35% 5 8 -3 -38%
82 Storuman     0,26% 6 3 3 100%
73 Nordmaling     0,24% 6 5 1 20%
58 Skellefteå     0,21% 39 47 -8 -17%
49 Umeå     0,18% 38 63 -25 -40%
34 Vilhelmina     0,13% 3 2 1 50%
23 Bjurholm     0,11% 1 3 -2 -67%
18 Vindeln     0,10% 2 3 -1 -33%
16 Sorsele     0,10% 1 2 -1 -50%
14 Åsele     0,09% 1 2 -1 -50%
12 Vännäs     0,08% 2 3 -1 -33%
11 Robertsfors     0,08% 2 4 -2 -50%
2 Dorotea     0,00% 0 1 -1 -100%
  Västerbottens län 0,20% 130 163 -33 -20%

 

Antal inbrott per småhus länsvis 2017
Villainbrotten har ökat med 52 procent mellan 1996 och 2017 och villaägarna i Stockholms län fortsätter vara landets mest inbrottsdrabbade. Störst risk löper den som bor i Solna där 4,6 % av alla villaägare drabbades av inbrott förra året. Jämfört med 2016 ökade inbrottsrisken mest i Örebro län. Snittet för villainbrott i riket var 0,67.

För mer information
Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund, 073-582 93 49
Alexandra Svenonius, kommunikationschef Villaägarnas Riksförbund, 073-267 10 15

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 324 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar: