Stor skillnad i risken att drabbas av villainbrott i Västerbottens län

Villainbrotten i Västerbotten har ökat med 43 % mellan 1996 och 2017, men jämfört med 2016 var det en nedgång. Under 2017 polisanmäldes 130 villainbrott i länet, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med 2016. Länet hamnar på nittonde plats i riket när antalet inbrott sätts i relation till antalet småhus. Under 2017 drabbades 0,20 procent av länets småhus av inbrott. Snittet för riket var 0,67 procent, visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Flest villainbrott polisanmäldes i Skellefteå och Umeå. I förhållande till antalet småhus löper dock den som bor i Malå störst risk, medan Dorotea där inget villainbrott polisanmäldes är bäst i landet.

- Bland länets kommuner låg Malå sämre till än riksgenomsnittet. Där drabbades 0,90 procent av småhusen drabbades av inbrott. Malå hamnar ganska högt upp jämfört med andra kommuner, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

På riksnivå minskade antalet villainbrott med knappt 1 procent jämfört med 2016, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt. Så ser det också ut i Västerbottens län.

Anmälda inbrott i snitt per år under 00-talet i länet Anmälda inbrott i snitt per år under 10-talet i länet Ökning i procent
100 st 161 st 60 %

Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet. Därmed riskerar inbrotten att öka. När Villaägarna jämförde antalet inbrott första halvåret 2017 med samma period 2016 var Västerbotten ett av de län där ökningen var störst, men den ökningen syns inte alls i statistiken för helåret. Tvärtom har inbrotten minskat mellan 2017 och 2016.

- Det tyder på att ökningen under första halvåret kan tillskrivas en eller flera aktiva inbrottsligor. Det vore intressant att veta om minskningen av antalet inbrott under andra halvåret beror på framgångsrikt polisarbete eller på att ligorna har lagt om rutten, säger Lena Södersten.

Villainbrott i Västerbottens län per småhus 2017 och jämfört med 2016

Ranking på inbrott per småhus 290=sämst Kommun Inbrott per småhus 2017 Inbrott 2017 Inbrott 2016 Skillnad Skillnad procent
255 Malå     0,90% 10 6 4 67%
160 Lycksele     0,43% 14 11 3 27%
127 Norsjö     0,35% 5 8 -3 -38%
82 Storuman     0,26% 6 3 3 100%
73 Nordmaling     0,24% 6 5 1 20%
58 Skellefteå     0,21% 39 47 -8 -17%
49 Umeå     0,18% 38 63 -25 -40%
34 Vilhelmina     0,13% 3 2 1 50%
23 Bjurholm     0,11% 1 3 -2 -67%
18 Vindeln     0,10% 2 3 -1 -33%
16 Sorsele     0,10% 1 2 -1 -50%
14 Åsele     0,09% 1 2 -1 -50%
12 Vännäs     0,08% 2 3 -1 -33%
11 Robertsfors     0,08% 2 4 -2 -50%
2 Dorotea     0,00% 0 1 -1 -100%
  Västerbottens län 0,20% 130 163 -33 -20%

 

Antal inbrott per småhus länsvis 2017
Villainbrotten har ökat med 52 procent mellan 1996 och 2017 och villaägarna i Stockholms län fortsätter vara landets mest inbrottsdrabbade. Störst risk löper den som bor i Solna där 4,6 % av alla villaägare drabbades av inbrott förra året. Jämfört med 2016 ökade inbrottsrisken mest i Örebro län. Snittet för villainbrott i riket var 0,67.

För mer information
Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund, 073-582 93 49
Alexandra Svenonius, kommunikationschef Villaägarnas Riksförbund, 073-267 10 15

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 324 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.