Stora skillnader i avgifterna för sophämtning i Östergötland

Valdemarsvik har länets högsta avgift för sophämtning. Där betalar en småhusägare 2 940 kronor om året i avgift. Det är 1 510 kronor mer än i Linköping där länets lägsta avgift återfinns. Det visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund.

Av undersökningen framgår att det är svårt att hitta förklaringen till att avgifterna varierar så kraftigt.

- Vi har analyserat en rad faktorer men kan inte se att någon av dem påverkar kostnaderna avsevärt. Det kan finnas bra skäl till varför priserna skiljer sig åt, men det borde utredas så att man som konsument förstår vad man betalar för, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarnas Riksförbund.

Om insamlingen av förpackningar och tidningar också blir kommunernas ansvar, vilket den nuvarande minoritetsregeringen önskar, är det viktigt att avgifterna följs upp på regelbunden basis för att säkerställa att kommunerna arbetar effektivt. Dyrast i landet är Sala, 3 400 kronor, och billigast är Trollhättan, 950 kronor. Skillnaden är 2 450 kronor, eller 260 procent.

- Det är svårt att förstå varför priset skiljer så mycket mellan kommunerna. En del av skillnaden skulle kunna bero på att hushållen väljer dyrare alternativ i vissa kommuner, t.ex. för att man är mer miljömedveten och villig att betala extra för att kommunen tar emot flera olika fraktioner, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarnas Riksförbund.  

Tabellen visar den vanligaste avgiften för sophämtning för en- och tvåfamiljshus i respektive kommun. Avgiften är inkl. moms. Rankingen avser hela landet, d.v.s. ranking 1 motsvarar lägsta avgift i landet och 290 högsta. 

Kommun Avgift (kr/år) Ranking
Valdemarsvik 2 940 kr 274
Söderköping 2 780 kr 262
Åtvidaberg 2 480 kr 234
Boxholm 2 390 kr 217
Kinda 2 300 kr 192
Motala 2 260 kr 184
Vadstena 2 260 kr 184
Ydre 2 120 kr 150
Norrköping 2 100 kr 146
Ödeshög 1 980 kr 123
Finspång 1 970 kr 118
Mjölby 1 470 kr 27
Linköping 1 430 kr 23

Rapporten och siffror för samtliga län och kommuner finns här: www.villaagarna.se/avfallsstatistik

Kontaktpersoner:
Anna Werner, Samhällspolitisk analytiker
076-818 49 15, anna.werner@villaagarna.se

Jakob Eliasson, Samhällspolitisk chef,
076-848 13 00, jakob.eliasson@villaagarna.se

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 320 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.