Stora skillnader i fjärrvärmepriserna

Det är stora skillnader i priset mellan landets olika fjärrvärmenät. Det visar en undersökning som Villaägarna låtit göra. Normalvillan gör av med 25 100 kronor på fjärrvärme i Tierp varje år, medan det räcker med 9 700 kr i Borås.

Skillnaden beror på att en megawattimme kostar 483 kr i Borås och 1 255 kr i Tierp. Fjärrvärmen är alltså 160 procent dyrare i Tierp.

- Det finns många faktorer som påverkar hur dyrt det är att göra fjärrvärme, som t.ex. huruvida det finns billig restvärme från någon industri. Men självklart kan skillnader också bero på att den ena ägaren är mer effektiv än den andre i sin verksamhetsutövning eller hur mycket vinst som ägaren plockar ut ur bolaget varje år, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Statistik för 211 kommuner har tagits från Energiföretagens hemsida, medan statistik för ytterligare 53 kommuner hämtats in med hjälp av konsultfirman EKAN-gruppen. Över 90 procent av kommunerna är med i studien.

Studien har inte tagit hänsyn till att det är kallare i Tierp än Borås vilket leder till att energianvändningen kan vara större där.

Om kommunen har flera fjärrvärmenät har det nät valts som finns i centralorten. Borås Energi och Miljö har t.ex. även ett nät i Fristad som är betydligt dyrare.

Villaägarna är en medlemsorganisation för Sveriges småhusägare som bland annat studerar prisutvecklingen på för dem viktiga marknader.

 

Kontaktpersoner
Anna Werner, samhällspolitiskanalytiker, Villaägarnas Riksförbund 076-818 49 15
Stefan Johansson, intressepolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund  
073-420 75 50


 

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Prenumerera

Media

Media