Stora skillnader i fjärrvärmepriserna

Det är stora skillnader i priset mellan landets olika fjärrvärmenät. Det visar en undersökning som Villaägarna låtit göra. Normalvillan gör av med 25 100 kronor på fjärrvärme i Tierp varje år, medan det räcker med 9 700 kr i Borås.

Skillnaden beror på att en megawattimme kostar 483 kr i Borås och 1 255 kr i Tierp. Fjärrvärmen är alltså 160 procent dyrare i Tierp.

- Det finns många faktorer som påverkar hur dyrt det är att göra fjärrvärme, som t.ex. huruvida det finns billig restvärme från någon industri. Men självklart kan skillnader också bero på att den ena ägaren är mer effektiv än den andre i sin verksamhetsutövning eller hur mycket vinst som ägaren plockar ut ur bolaget varje år, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Statistik för 211 kommuner har tagits från Energiföretagens hemsida, medan statistik för ytterligare 53 kommuner hämtats in med hjälp av konsultfirman EKAN-gruppen. Över 90 procent av kommunerna är med i studien.

Studien har inte tagit hänsyn till att det är kallare i Tierp än Borås vilket leder till att energianvändningen kan vara större där.

Om kommunen har flera fjärrvärmenät har det nät valts som finns i centralorten. Borås Energi och Miljö har t.ex. även ett nät i Fristad som är betydligt dyrare.

Villaägarna är en medlemsorganisation för Sveriges småhusägare som bland annat studerar prisutvecklingen på för dem viktiga marknader.

 

Kontaktpersoner
Anna Werner, samhällspolitiskanalytiker, Villaägarnas Riksförbund 076-818 49 15
Stefan Johansson, intressepolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund  
073-420 75 50


 

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media