Stora skillnader i priset på fjärrvärme i Blekinge län

Report this content

Det är stora skillnader i priset mellan länets olika fjärrvärmenät. Det visar en undersökning som Villaägarna låtit göra. Typhuset gör av med 18 400 kronor på fjärrvärme i Karlskrona varje år, medan det räcker med 16 000 kr i Karlshamn.

Skillnaden beror på att en megawattimme kostar 800 kr i Karlshamn och 920 kr i Karlskrona. Fjärrvärmen är alltså 15 procent dyrare i Karlskrona.

- Det finns många faktorer som påverkar hur dyrt det är att göra fjärrvärme, t.ex. om det finns billig restvärme från någon industri, hur effektivt fjärrvärmeföretaget arbetar eller hur mycket vinst som ägaren plockar ut ur bolaget varje år, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Statistik för 211 kommuner har tagits från Energiföretagens hemsida, medan statistik för ytterligare 53 kommuner hämtats in med hjälp av konsultfirman EKAN-gruppen. Över 90 procent av landets kommuner är med i studien. Billigast i landet är Borås. Där kostar en megawattimme 483 kr. Dyrast är Tierp, 1 255 kr per megawattimme.

Om kommunen har flera fjärrvärmenät har det nät valts som finns i centralorten. Typhuset använder 20 megawattimmar fjärrvärme per år.

Villaägarna är en medlemsorganisation för Sveriges småhusägare som bland annat studerar prisutvecklingen på för oss viktiga marknader.

 

Kontaktpersoner
Anna Werner, samhällspolitiskanalytiker, Villaägarnas Riksförbund 076-818 49 15
Stefan Johansson, intressepolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund  
073-420 75 50


 

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Prenumerera