Stora skillnader i priset på fjärrvärme i Skåne

Report this content

Det är stora skillnader i priset mellan länets olika fjärrvärmenät. Det visar en undersökning som Villaägarna låtit göra. Typhuset gör av med 21 800 kronor på fjärrvärme i Hässleholm varje år, medan det räcker med 16 300 kr i Simrishamn.

Skillnaden beror på att en megawattimme kostar 815 kr i Simrishamn och 1 090 kr i Hässleholm. Fjärrvärmen är alltså 34 procent dyrare i Hässleholm.

- Det finns många faktorer som påverkar hur dyrt det är att göra fjärrvärme, t.ex. om det finns billig restvärme från någon industri, hur effektivt fjärrvärmeföretaget arbetar eller hur mycket vinst som ägaren plockar ut ur bolaget varje år, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Statistik för 211 kommuner har tagits från Energiföretagens hemsida, medan statistik för ytterligare 53 kommuner hämtats in med hjälp av konsultfirman EKAN-gruppen. Över 90 procent av landets kommuner är med i studien. Billigast i landet är Borås. Där kostar en megawattimme 483 kr. Dyrast är Tierp, 1 255 kr per megawattimme.

Om kommunen har flera fjärrvärmenät har det nät valts som finns i centralorten. Typhuset använder 20 megawattimmar fjärrvärme per år.

Villaägarna är en medlemsorganisation för Sveriges småhusägare. Vi studerar bland annat prisutvecklingen på för oss viktiga mon

Kontaktpersoner
Anna Werner, samhällspolitiskanalytiker, Villaägarnas Riksförbund 076-818 49 15
Stefan Johansson, intressepolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund  
073-420 75 50


 

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Prenumerera

Media

Media