Stora skillnader i priset på fjärrvärme i Södermanland

Det är stora skillnader i priset mellan länets olika fjärrvärmenät. Det visar en undersökning som Villaägarna låtit göra. Typhuset gör av med 21 300 kronor på fjärrvärme i Strängnäs varje år, medan det räcker med 12 700 kr i Oxelösund.

Skillnaden beror på att en megawattimme kostar 634 kr i Oxelösund och 1 065 kr i Strängnäs. Fjärrvärmen är alltså 34 procent dyrare i Strängnäs.

- Det finns många faktorer som påverkar hur dyrt det är att göra fjärrvärme, t.ex. om det finns billig restvärme från någon industri, hur effektivt fjärrvärmeföretaget arbetar eller hur mycket vinst som ägaren plockar ut ur bolaget varje år, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Statistik för 211 kommuner har tagits från Energiföretagens hemsida, medan statistik för ytterligare 53 kommuner hämtats in med hjälp av konsultfirman EKAN-gruppen. Över 90 procent av landets kommuner är med i studien. Billigast i landet är Borås. Där kostar en megawattimme 483 kr. Dyrast är Tierp, 1 255 kr per megawattimme.

Om kommunen har flera fjärrvärmenät har det nät valts som finns i centralorten. Typhuset använder 20 megawattimmar fjärrvärme per år.

Villaägarna är en medlemsorganisation för Sveriges småhusägare. Vi studerar bland annat prisutvecklingen på för oss viktiga monopolmarknader.

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Prenumerera

Media

Media