Störst minskning av villainbrotten i Skåne län under första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 anmäldes 863 villainbrott i Skåne län, vilket är 217 villainbrott färre (- 20 %) än under samma period 2016. Skåne (- 217) och Västra Götalands län (-203) minskar mest i landet. I Skåne län var ökningen av villainbrott störst i Båstad medan minskningen var störst i Helsingborg. I landet var ökningen  1 %, men skillnaderna är stora. Det visar en kartläggning från Villaägarnas Riksförbund.

Villainbrotten i Skåne län har ökat med 74 procent mellan 1996 och 2016. Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten i landet. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och därmed riskerar inbrotten att öka framöver.

- Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punktmarkeras och utförseln av stöldgods stoppas. Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I absoluta tal minskar villainbrotten mest i Skåne (217 st) och Västra Götalands län (203 st), men för perioden januari 2016-juni 2017 ligger de tre storstadslänen i topp. Minskningen i Skåne län beror till stor del på att 151 villainbrott färre polisanmäldes i Helsingborg och Malmö under första halvåret.

- Det är positivt att antalet polisanmälda inbrott minskar i Skåne län, men än vet vi inte om det är en tydlig trend.  Sett över 1,5 år ligger Malmö på tredje plats i hela landet följt av Lund på fjärde plats och Helsingborg på nionde plats. Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för.  Vi  måste bryta inbrottstrenden varaktigt, säger Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I riket anmäldes 4 785 fullbordade villainbrott under första halvåret 2017. Det är en ökning med 63 inbrott eller 1 %, men skillnaderna inom landet är stora. I absoluta tal ökade inbrotten mest i Stockholms län (428 st) medan den procentuella ökningen var störst i Norrbottens (147 %) och Västerbottens län (106 %). 

Villainbrott Skåne län jan-juni 2017 jämfört med samma period 2016
Källa Polisen

Kommun Inbrott första halvåret 2016 Inbrott första halvåret 2017 Skillnad Skillnad procent
Båstad 18 42 24 133%
Kristianstad 33 51 18 55%
Svedala 14 29 15 107%
Östra Göinge 6 17 11 183%
Landskrona 23 30 7 30%
Skurup 11 17 6 55%
Svalöv 12 17 5 42%
Hörby 11 15 4 36%
Trelleborg 30 33 3 10%
Burlöv 16 18 2 13%
Höör 14 16 2 14%
Tomelilla 6 8 2 33%
Bromölla 5 6 1 20%
Osby 2 3 1 50%
Simrishamn 8 9 1 13%
Örkelljunga 5 4 -1 -20%
Perstorp 5 4 -1 -20%
Ystad 11 10 -1 -9%
Staffanstorp 17 15 -2 -12%
Sjöbo 11 9 -2 -18%
Hässleholm 47 45 -2 -4%
Klippan 15 12 -3 -20%
Kävlinge 32 25 -7 -22%
Lomma 26 19 -7 -27%
Eslöv 30 23 -7 -23%
Vellinge 34 21 -13 -38%
Ängelholm 43 30 -13 -30%
Åstorp 32 16 -16 -50%
Lund 97 80 -17 -18%
Bjuv 33 12 -21 -64%
Höganäs 67 12 -55 -82%
Malmö 239 165 -74 -31%
Helsingborg 127 50 -77 -61%
Skåne län 1080 863 -217 -20%

 

För mer information kontakta
Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund, lena.sodersten@villaagarna.se, 073-582 93 49
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund, jakob.eliasson@villaagarna.se, 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 320 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är positivt att antalet polisanmälda inbrott minskar i Skåne län, men än vet vi inte om det är en tydlig trend. Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för. Vi måste bryta inbrottstrenden varaktigt.
Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarna