Stort intresse för ROT-avdrag under pandemin

Report this content

Förra året ökade ROT-avdraget i 248 kommuner. Störst var ökningen i Älvkarleby med 39 procent, Nora med 36 procent och Åstorp med 34 procent. Det visar statistik från Skatteverket. Men nu vill Socialdemokraterna i Stockholm att partiet ska gå till val på att begränsa ROT-avdraget till att bara gälla klimatanpassning och energieffektivisering.

Många småhusägare har passat på att renovera och bygga om huset under pandemin. En del har gjort jobbet själv, medan andra har anlitat hantverkare. Nästan 1,1 miljoner köpare gjorde ROT-avdrag i fjol. ROT-avdraget ökade med 10 procent, från knappt 9,9 miljarder kronor 2019 till knappt 10,9 miljarder kronor 2020.

ROT-avdraget ökade i alla län och i 248 av landets 290 kommuner. Allra mest ökade ROT-avdraget i Örebro och Östergötlands län, med 16 procent. På kommun­nivå ökade ROT-avdraget mest i Älvkarleby med 39 procent, Nora med 36 procent och Åstorp med 34 procent.

På riksplanet beror ökningen framför allt på att nästan 66 500 fler nyttjade ROT-avdraget. Däremot ökade det genomsnittliga ROT-avdraget mindre. I snitt var ROT-avdraget knappt 10 000 kronor 2020.

Inför Socialdemokraternas partikongress i höst vill Stockholmsdistriktet att partiet ska gå till val på att göra om ROT-avdraget så att det bara ska gälla när man bygger om för klimatanpassning eller energieffektivisering. Lite tillspetsat motiverar de förslaget med att staten inte ska skattesubventionera byte av fullt fungerande kök.

- Att ROT-avdraget ökade i 248 kommuner förra året visar hur populärt ROT-avdraget är. Villaägarna ser gärna att småhusägarna klimatanpassar och energieffektiviserar sina hus, men vi vill inte begränsa ROT-avdraget. Villaägarna vill tvärtom återställa procentsatsen till 50 procent, höja taket till 100 000 kronor och bredda ROT-avdraget till att även omfatta exempelvis installation av larm, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

ROT-avdraget syftar till att göra svarta jobb vita, men det bidrar också till att fler anlitar hantverkare i stället för att renovera själva.

- När fler småhusägare anlitar hantverkare ökar intäkterna till statskassan, både skatter och sociala avgifter. ROT skapar också arbetstillfällen och är en bra konjunkturåtgärd. Och om fler har jobb innebär det lägre arbetslöshetsersättning, säger Lena Södersten.

ROT-avdraget är 30 procent av arbetskostnaden. Det är maximerat till 50 000 kronor per person och år, men nyttjar man både ROT och RUT är det sammanlagda taket 75 000 kronor.

Läs även artikeln om ROT-avdraget

Bilagor:
Tabell 1. Länen där ROT-avdraget ökade mest 2020
Tabell 2. ROT-avdraget 2020 och 2019 för kommunerna länsvis
Tabell 3. ROT-avdraget 2020 och 2019 för kommunerna i bokstavsordning med ranking

För mer information, kontakta: 
Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund, 073-582 93 49, lena.sodersten@villaagarna.se

 

Villaägarnas Riksförbund är en ideell och partipolitiskt obunden konsument- och intresseorganisation för landets husägare. Förbundet har drygt 300 000 medlemshushåll. Villaägarnas vision är att alla ska kunna förverkliga sina husdrömmar. Läs mer på www.villaagarna.se. Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar: