Undermåligt underlag ger orimliga resultat i Boverkets enkät

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät som publicerats idag råder det brist på hyresrätter i 85 procent av kommunerna, medan motsvarande siffra för äganderätter (småhus) är 17 procent. Det är en falsk bild, menar Villaägarnas Riksförbund.    

Mellan 1997 och 2012 steg det genomsnittliga överlåtelsepriset för ett småhus i Malmö med över 200 procent, enligt Statistiska Centralbyrån. Men i Boverkets bostadsmarknadsenkät uppger Malmö kommun och flera andra kommuner med likartad prisutveckling att det endast råder brist på hyresrätter i kommunen – inte på småhus.

- Småhuspriserna i storstadsområdena har stigit kraftigt och i stort sett oavbrutet under de senaste i femton åren, vilket tvingar fram en allt högre skuldsättning bland hushållen. Att då påstå att det inte finns ett behov av ett ökat småhusbyggande – vilket många kommuner gör – är halsbrytande. Boverket borde inte acceptera så uppbenbart felaktig information. Kvalitetsbristerna i enkäten är så allvarliga att uppgifterna saknar trovärdighet, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas riksförbund.

Göteborg, Malmö, Lund och ett flertal kommuner i Stockholms län uppger att det endast råder brist på hyresrätter i den egna kommunen – inte småhus.  

- Kommunernas enkätsvar är inte fakta utan tyckande utan underbyggnad. Att det det skulle råda brist på en upplåtelseform men inte i en annan visar att det saknas förståelse för hur en bostadsmarknad fungerar. För att komma åt bostadsbristen krävs en bred flora av boendeformer. Ett nybyggt småhus utlöser dessutom en flyttkedja som ger möjlighet för 4-10 hushåll att flytta till ett boende som passar dem bättre, säger Daniel Liljeberg.

Villaägarna efterlyser därför kvantitativa detaljplanekrav på kommunerna för att råda bot på oviljan att detaljplanera för ökat småhusbyggande.

- De kommuner som inte uppnår uppställda krav – som bör ställas utifrån kommunstorlek och prisnivå – ska tvingas böta till en gemensam kassa som sedan kan användas till att stimulera kommuner som är duktiga på att detaljplanera för bostadsbyggande, avslutar Daniel Liljeberg.

För mer information:

Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera