Undermåligt underlag ger orimliga resultat i Boverkets enkät

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät som publicerats idag råder det brist på hyresrätter i 85 procent av kommunerna, medan motsvarande siffra för äganderätter (småhus) är 17 procent. Det är en falsk bild, menar Villaägarnas Riksförbund.    

Mellan 1997 och 2012 steg det genomsnittliga överlåtelsepriset för ett småhus i Malmö med över 200 procent, enligt Statistiska Centralbyrån. Men i Boverkets bostadsmarknadsenkät uppger Malmö kommun och flera andra kommuner med likartad prisutveckling att det endast råder brist på hyresrätter i kommunen – inte på småhus.

- Småhuspriserna i storstadsområdena har stigit kraftigt och i stort sett oavbrutet under de senaste i femton åren, vilket tvingar fram en allt högre skuldsättning bland hushållen. Att då påstå att det inte finns ett behov av ett ökat småhusbyggande – vilket många kommuner gör – är halsbrytande. Boverket borde inte acceptera så uppbenbart felaktig information. Kvalitetsbristerna i enkäten är så allvarliga att uppgifterna saknar trovärdighet, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas riksförbund.

Göteborg, Malmö, Lund och ett flertal kommuner i Stockholms län uppger att det endast råder brist på hyresrätter i den egna kommunen – inte småhus.  

- Kommunernas enkätsvar är inte fakta utan tyckande utan underbyggnad. Att det det skulle råda brist på en upplåtelseform men inte i en annan visar att det saknas förståelse för hur en bostadsmarknad fungerar. För att komma åt bostadsbristen krävs en bred flora av boendeformer. Ett nybyggt småhus utlöser dessutom en flyttkedja som ger möjlighet för 4-10 hushåll att flytta till ett boende som passar dem bättre, säger Daniel Liljeberg.

Villaägarna efterlyser därför kvantitativa detaljplanekrav på kommunerna för att råda bot på oviljan att detaljplanera för ökat småhusbyggande.

- De kommuner som inte uppnår uppställda krav – som bör ställas utifrån kommunstorlek och prisnivå – ska tvingas böta till en gemensam kassa som sedan kan användas till att stimulera kommuner som är duktiga på att detaljplanera för bostadsbyggande, avslutar Daniel Liljeberg.

För mer information:

Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Prenumerera