Vanligaste misstagen konsumenter gör när de anlitar hantverkare

Många hushåll slarvar med att skydda sig genom skriftliga avtal och missar ofta att kontrollera hantverkarens bakgrund och ekonomi när de bygger och renoverar med hjälp av hantverkare. Det visar en ny kartläggning av hushåll som uppgett att de anlitat hantverkare, utförd bland Villaägarnas medlemmar. 

–  Många hantverksarbeten slutar inte som tänkt, det visar inte minst alla kontakter vi har med våra medlemmar. Men det finns flera åtgärder som konsumenter kan vidta för att minska riskerna, bland annat att bara anlita kvalitetsäkrade hantverkare, säger Sofia Hellsing, förbundsjurist och känd från tv-programmet Fuskbyggarna.

Bland de husägare som anlitat hantverkare har så här stor andel vidtagit en eller flera åtgärder:

Tecknade skriftligt avtal för det planerade arbetet                                                 37%

Tog in offerter från flera entreprenörer                                                                 35%

Tog referenser på tidigare genomförda arbeten                                                     33%

Kontrollerade hantverkarens ekonomiska ställning (t ex F-skattsedel)                     26%

Tecknade ett skriftligt avtal för tilläggsarbeten                                                     20%
                                                                                                                            
Kontrollerade om hantverkaren har gällande ansvarsförsäkring                               18%

Kontrollerade om hantverkaren är svartlistad                                                         13%

Kontrollerade att angivna certifieringar är korrekta                                                  9%

Avtalade om vite ifall arbetet inte är slutfört i tid                                                    5%

Läs mer om undersökningen på Villaägarnas webbplats

– För att öka tryggheten för våra medlemmar och skapa en sundare byggbransch har Villaägarna lanserat trygghetspaketet Garanterat Renoverat, som gör att du slipper oroa dig när du bygger om eller renoverar, säger Sofia Hellsing.

Läs mer om Garanterat Renoverat

Så genomfördes undersökningen:

Enkäten var ställd till mottagare av Villaägarnas nyhetsbrev och pågick under perioden 2014-02-13 tom 2014-03-10. Totalt antal respondenter: 2 586.

För mer information: 
Julia Kronnäs, pressekreterare, telefon 072-222 056
Anna Emanuelssonpressekreterare: 070-146 70 10

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media