Villaägarna avslöjar okänd klimatbov: Klimatpåverkan tre gånger så hög för engångs-LED-armature

Belysning står för cirka 15 procent av världens totala elanvändning. Den belysning vi använder har därför stor betydelse för klimatpåverkan och för plånboken. Villaägarnas nya rapport visar att klimatpåverkan varierar kraftigt mellan olika typer av LED-belysning.

I handeln förekommer idag tre typer av LED-armaturer:

  • Armaturer där LED-lampan kan bytas
  • Armaturer där LED-modulen kan bytas
  • Armaturer med fast LED-ljuskälla som inte kan bytas (engångs-LED-armaturer)

 

Scenario 1 med en brinntid för LED-lampan på 25 000 timmar visar den potentiella klimatpåverkan över tid för de olika armaturerna. Resultatet redovisas per funktionell enhet, FU, Armatur (1kg) med LED-belysning på 20 W för studieperioden på 25 år. 

Jämförelserna i rapporten visar tydligt att utebelysningsarmaturer (LED) av aluminium, men också i rostfritt stål med utbytbar LED-lampa/modul har en potentiellt mindre miljö- och klimatpåverkan under en 25-årsperiod. Den potentiella miljöpåverkan av tillverkning, transport till kund samt drift och utbyten kan vara tre gånger så stor för engångs-LED-armaturer (där det inte finns möjlighet att byta LED-lampa/modul).


Märkning för engångs-LED-armatur 


- Det är varken klimatsmart eller plånboksvänligt med dessa typer av lampor. Att slänga hela armaturer istället för att byta ljuskälla, är ett onödigt slit-och-släng som inte hör hemma i ett modernt och hållbart samhälle, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Till att börja med är klimatpåverkan densamma för de olika armaturerna, men över tid har engångs-LED-belysningen större påverkan. Brytpunkten kommer den dagen belysningen behöver bytas ut.

- Vad som kan göra klimatpåverkan ännu högre för engångs-LED-armaturer är om exempelvis en av fyra fasadlampor går sönder och fasadlampan har slutat säljas. Från en dag till en annan saknar du enhetlig belysning och står då inför valet att även byta ut de armaturer som fortfarande fungerar, säger Ulf Stenberg.

 

För mer information 
Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund, 070-251 20 90

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.