Villaägarna i Malmberget, Svappavaara och Kiruna får nya hus

LKAB tillmötesgår Villaägarnas krav på att de småhusägare som tvingas flytta till följd av att LKAB:s gruvor i Malmberget, Svappavaara och Kiruna expanderar, ska få nya hus. Det rör sig sammantaget om flera hundra småhusägare under de närmaste 10-15 åren.

Ett stort antal bostäder i Malmberget, Svappavaara och Kiruna ska rivas under de kommande åren för att bereda plats för LKAB:s fortsatta gruvdrift. Tidigare har berörda småhusägare fått en ersättning på marknadsvärdet plus 25 procent enligt expropriationslagens ersättningsmodell. Men den ersättningen når inte upp till nybyggnadskostnaden. Många har därför lämnat Malmfälten och köpt sig nya boenden på annan ort. En stor del av de bostäder som har rivits, har på grund detta inte ersatts med nya bostäder.

- Villaägarnas Riksförbund ser positivt på att LKAB nu bekostar nya småhus för dem som berörs av LKAB:s expansion. Det här kommer att betyda oerhört mycket ekonomiskt för de småhusägare som tvingas flytta. Sammantaget rör det sig om flera hundra miljoner kronor för samtliga drabbade småhusägare, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Villaägarnas Riksförbund har i runt tio år arbetat med frågan om att de som tvingas flytta, ska få nya hus. Förbundet har arbetat för en modell liknande den i Tyskland där de som flyttar får nya hus av gruvbolaget. Tyskland har kommit fram till modellen efter att ha flyttat flera hundra samhällen.

- Det är tilltalande att den tyska modellen för samhällsflyttar vinner gehör även i Sverige, då den bevisligen fungerar väl. Jag tror faktiskt att LKAB kommer att tjäna på att nu tillmötesgå småhusägarna. Det skulle bli svårt att rekrytera personal till gruvorna och få resten av samhällena att fungera, om det inte finns någonstans att bo till följd av att rivna hus inte ersätts. Nu kan man ha bättre tillförsikt inför framtiden i Malmberget, Svappavaara och Kiruna, säger Ulf Stenberg.

Bilagor:

Villaägarnas Riksförbunds - förslag förbättrade ersättningsregler 2

Förslag till förändrade ägardirektiv för LKAB - brev till närings- och i

För mer information: 
Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 070-251 20 90
Julia Kronnäs, pressekreterare, telefon 072-222 04 56  

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.