Villaägarna kommenterar LKAB:s ändrade ersättningsnivåer

LKAB kommer att ändra ersättningsnivåerna för husköp, så att den som säljer sitt hus kan välja att ersätta det med ett nytt. Villaägarna, som länge arbetat för bättre villkor för de boende, välkomnar gruvbolagets nya linje. 

– Vi vill naturligtvis gärna se vilka villkor som LKAB närmare vill erbjuda och sätter oss gärna ner för att diskutera de närmare lösningarna med LKAB, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

– Jag välkomnar att LKAB nu äntligen tillmötesgår Villaägarnas Riksförbund och dess medlemmars krav på att ersätta dem som måste flytta på grund av gruvornas utvidgningar i Malmfälten med nya hus. Villaägarna har drivit denna fråga länge och bland annat ställt krav på nya ägardirektiv eller ny lagstiftning. Nu får i princip de som måste flytta i Malmfälten samma ersättningslösning som i Tyskland, precis som Villaägarna krävt, säger Ulf Stenberg.

– Det är även positivt för samhällena att de hus som rivs, ersätts med nya hus. Det blir inte frågan om avveckling av samhällena.

Bilagor

Villaägarnas Riksförbunds - förslag förbättrade ersättningsregler 2

Förslag till förändrade ägardirektiv för LKAB - brev till närings- och i

För mer information: 
Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 070-251 20 90
Julia Kronnäs, pressekreterare, telefon 072-222 04 56  

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.