Villainbrotten ökat mest i Stockholm, Norrbotten och Västerbotten

Under första halvåret 2017 anmäldes 1 478 villainbrott i Stockholms län, vilket är 428 fler (41 %) än under samma period 2016. På länsnivå är det den största ökningen i absoluta tal, men procentuellt ökade villainbrotten mest i Norrbotten med 147 % och Västerbotten med 106 %. I Stockholms län är ökningen i Stockholms stad störst medan Södertälje minskar mest. Det visar en kartläggning från Villaägarnas Riksförbund.

Villainbrotten i Stockholms län har ökat med 78 procent mellan 1996 och 2016. Enligt polisen ligger internationella ligor numera bakom ungefär hälften av inbrotten i landet. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och därmed riskerar inbrotten att öka framöver.

- Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punktmarkeras och utförseln av stöldgods stoppas. Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Stockholm, Järfälla, Täby, Sollentuna, Nacka, Upplands Väsby, Danderyd, Lidingö, Upplands-Bro och Sigtuna tillhör de 15 kommuner i landet som haft störst inbrottsökning under första halvåret 2017 jämfört med samma period föregående år. I absoluta tal är minskningen störst i Södertälje.

- Inbrotten har ökat kraftigt i länet under första halvåret i år.  Även om antalet polisanmälda inbrott minskar i Södertälje så vet vi inte om det är en varaktig trend. Södertälje var den kommun i landet där inbrotten ökade näst mest mellan 2015 och 2016 och för perioden januari 2016 till juni 2017 är Södertälje landets femte mest inbrottsdrabbade kommun sett till antalet anmälda villainbrott, säger Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I hela landet anmäldes 4 785 fullbordade villainbrott under första halvåret 2017. Det är en ökning med 63 inbrott eller 1 %, men skillnaderna inom landet är stora. I absoluta tal minskade inbrotten mest i Skåne (217 st) och Västra Götalands län (203 st), men för perioden januari 2016 till juni 2017 ligger de tre storstadslänen i topp. 

Läns- och kommunlistor finns på www.villaagarna.se/inbrott17

 

Villainbrott Stockholms län jan-juni 2017 jämfört med samma period 2016

Kommun Inbrott första halvåret 2016 Inbrott första halvåret 2017 Skillnad Skillnad procent
Stockholm                    243                   386         143                      59%
Järfälla                      34                   105           71                    209%
Täby                      33                    75           42                    127%
Sollentuna                      42                    84           42                    100%
Nacka                      40                    80           40                    100%
Upplands Väsby                      15                    47           32                    213%
Danderyd                      54                    79           25                      46%
Lidingö                      32                    56           24                      75%
Upplands-Bro                      15                    36           21                    140%
Sigtuna                      29                    48           19                      66%
Botkyrka                      72                    85           13                      18%
Nykvarn                       1                    12           11                   1100%
Sundbyberg                       8                    17             9                    113%
Haninge                      47                    53             6                      13%
Vaxholm                       3                      8             5                    167%
Nynäshamn                      12                    17             5                      42%
Österåker                      23                    27             4                      17%
Tyresö                      21                    25             4                      19%
Vallentuna                      19                    21             2                      11%
Solna                      10                    12            2                       20%
Ekerö                      16                    16             0                        0%
Salem                      21                      9          -12                     -57%
Huddinge                      88                    73          -15                     -17%
Norrtälje                      44                    27          -17                     -39%
Värmdö                      35                    17          -18                     -51%
Södertälje                      93                    63          -30                     -32%
Stockholms län                 1050                1478         428                     41%

Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund, lena.sodersten@villaagarna.se, 073-582 93 49

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund, jakob.eliasson@villaagarna.se, 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 320 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punktmarkeras och utförseln av stöldgods stoppas. Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet stärkas.
Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.