Buildroid har förvärvat aktier i Netmore Group varigenom gränsen för budplikt passerats

Report this content

Buildroid Invest AB (”Buildroid”), som kontrolleras gemensamt av Vincero AB
(”Vincero”) och Stronghold Invest AB, har förvärvat ytterligare 6 964 287 aktier av
serie A i Netmore Group AB (”Netmore”), listat på Nasdaq First North Growth Market.
Samtidigt har Vincero Bostad AB, ett bolag som kontrolleras av Vincero, förvärvat
9 606 665 aktier av serie A i Netmore. Priset i förvärven har uppgått till 1,50 SEK per
aktie.

Efter förvärven äger Buildroid, tillsammans med Vincero Bostad AB, 16 715 601 aktier
av serie A och 87 903 735 aktier av serie B i Netmore, motsvarande cirka 56,9 procent
av samtliga aktier och cirka 76,3 procent av samtliga röster i Netmore.

Förvärven av ytterligare aktier i Netmore innebär att Buildroid, i enlighet med Takeoverregler
för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den
1 januari 2021, är skyldigt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande
avseende resterande aktier i Netmore (ett s.k. budpliktsbud), om inte Buildroid och/eller
Vincero Bostad AB inom samma tid avyttrar så många aktier att deras gemensamma
aktieinnehav motsvarar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i
Netmore.

Buildroid avser att fullfölja sin budplikt och kommer att offentliggöra detta genom ett
separat pressmeddelande.

Robin Rutili, verkställande direktör Vincero AB
E-post: robin.rutili@vincero.se

Anders Lönnqvist, styrelseordförande Stronghold Invest AB
E-post: al@servisen.se
 

Vincero AB är ett investmentbolag med inriktning på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling som ägs till lika delar av bröderna Andreas och Robin Rutili. Andreas Rutili är grundare och tidigare VD för Magnolia Bostad och är ledamot i bolagets styrelse. Robin Rutili har grundat och utvecklat ett flertal framgångsrika teknik- och vårdrelaterade bolag. Utöver fastighetsbeståndet är Vincero aktiva ägare i bolag som Magnolia Bostad, Doktor.se, Netmore Group, Buildroid, Dentalum, VivoLogica, ChainTraced och Noviral.

Mer information om Vincero finns på www.vincero.se

Prenumerera

Dokument & länkar