• news.cision.com/
  • Virtus/
  • AvestaPolarit valde Virtus för implementering av systemövervakning och Corporate Service Desk

AvestaPolarit valde Virtus för implementering av systemövervakning och Corporate Service Desk

Report this content

AvestaPolarit valde Virtus för implementering av systemövervakning och Corporate Service Desk Virtus har av AvestaPolarit Information Systems fått i uppdrag att implementera systemövervakning på ett större antal kritiska koncerngemensamma servrar inom AvestaPolarit i framför allt Sverige, England och Finland. Uppdraget innefattar även implementering av en helpdesk, Corporate Service Desk, för dessa länder. - Vi räknar med att få ett bättre utnyttjande av resurser och en ökad kostnadseffektivitet, främst på personalsidan. Det ger oss också möjlighet till större säkerhet och bättre service till våra kunder genom automatlarm och snabbare felhantering, säger Elisabeth Engbom, VD på AvestaPolarit Information Systems. AvestaPolarit är världsledande inom rostfritt stål och har produktionsanläggningar i Finland, Sverige, England och USA. Antalet anställda är 9 000 varav cirka hälften i Sverige. Företaget bildades i januari 2001 via ett samgående mellan Avesta Sheffield och Outokumpu Steel, och då lanserades även visionen "Best in Stainless". Idag ingår AvestaPolarit som största affärsområde i metall- och teknologi-koncernen Outokumpu, som har över 21 000 anställda i mer än 40 länder och en omsättning som år 2001 uppgick till drygt 5,3 miljarder euro. På AvestaPolarit finns ett större antal servrar för bland annat produktion, där det är kritiskt att på ett tidigt stadium både upptäcka och korrigera olika driftstörningar. Till detta behövs olika förutbestämda automatiserade åtgärder som sedan också kan ge fördefinierade larm till berörd personal. Samtidigt behövs för hela verksamheten en Corporate Service Desk för att få alla ärenden och incidenter inrapporterade till en gemensam funktion. Detta innebär en högre kostnadseffektivitet, mer nöjda användare och ett proaktivt hanterande av potentiella risker. Med hjälp från IT-konsultföretaget Virtus får AvestaPolarit verktyg som automatiserar den viktiga övervakningen av kritiska produktionsservrar, men också en central Corporate Service Desk för hela AvestaPolarit. Virtus lösning bygger på verktyg från programsviten Unicenter från Computer Associates. Implementeringen startar omgående och skall vara klar under våren 2003. För ytterligare information: Elisabeth Engbom, VD, AvestaPolarit Information Systems, tel: 021-15 85 05, e-post: elisabeth.engbom@avestapolarit.com Christer Berlin, VD, Virtus Västerås, tel: 021-17 77 50, mobil: 073-660 38 30, e-post: christer.berlin@virtus.se Erik Samuelsson, vice VD, Virtus, tel: 08-546 00 240, mobil: 073-660 39 00, e-post: erik.samuelsson@virtus.se Om Virtus Virtus är Sveriges ledande specialist inom högtillgänglig IT- infrastruktur för affärskritiska system. Virtus erbjuder konsulttjänster, systemlösningar och datalagringstjänster. Vi har marknadsledande kompetens inom Microsoft-plattformar, Unix samt server- och datalagringslösningar för affärskritiska miljöer. Virtus viktigaste samarbetspartner på systemsidan är HP/Compaq och Sun och på programvarusidan Microsoft, Computer Associates, Veritas, Quest, Tivoli, Oracle, Citrix och NetIQ. Virtus omsatte 450 MSEK med god lönsamhet verksamhetsåret 2001. Vi är idag 160 anställda och finns i Kista, Linköping, Norrköping, Malmö, Södertälje, Västerås och Örebro. För mer information se www.virtus.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar