Virtus hjälper Capio Diagnostik kapa vårdköer

Virtus hjälper Capio Diagnostik kapa vårdköer Capio Diagnostik har gett IT-specialisten Virtus i uppdrag att leverera ett komplett datalagringssystem för digitala röntgenbilder. Med hjälp av den nya, digitala teknologin kan Capio Diagnostik väsentligt öka antalet röntgenundersökningar - och därmed bidra till att kapa vårdköerna. Teknologiskiftet gör att läkarna kan ställa diagnoser snabbare och att miljön för röntgenpersonalen förbättras. Med digital röntgen får sjukvårdspersonalen direkt åtkomst till de datalagrade bilderna. Därmed kan diagnoser ställas snabbare, samtidigt som kostnaderna för kopiering och arkivering sänks. Behovet av röntgenfilm kan så gott som elimineras. Även detta innebär kostnadsbesparingar och avsevärda miljövinster för röntgenpersonalen. Capio Diagnostik ingår i den börsnoterade Capio-gruppen, en av de ledande aktörerna inom hälso- och sjukvårdsmarknaden i Europa, med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Polen. Gruppen omsätter i årstakt drygt 9 miljarder kronor och har ca 14 000 medarbetare. Capio Diagnostik AB i Sverige har ca 800 anställda. Företaget erbjuder allt inom medicinsk diagnostik, tjänster inom både radiologi och laboratoriemedicin. Uppdragsgivare är landsting, kommuner samt företag och försäkringsbolag som köper sjukvårdstjänster. Röntgen- och mammografiverksamhet är förlagd till bland annat S:t Görans sjukhus i Stockholm, Capio Diagnostik i Globen City och i Solna samt Lundby sjukhus i Göteborg. Capio Diagnostik har hittills lagrat röntgenbilderna på film. Filmerna har arkiverats på respektive sjukhus röntgenavdelning. Ett sådant arkiv kräver stort utrymme och lokalbehovet ökar ständigt eftersom en röntgenbild aldrig får kastas. Hanteringen av filmerna är tidsödande. Filmkassetterna är tunga, framkallningsvätskorna hälsovådliga. Virtus uppdrag omfattar design, projektledning och installation av ett komplett Storage Area Network (SAN), lagringsdiskar, backup, övervakning och presentationsutrustning. Det nya systemet ska klara av de två första årens lagringsbehov - som bedömts vara 4 terabyte. - Det här är en betydande investering men vi räknar med att den ska vara betald inom fem år, säger Dan Öijeberg, driftschef IT på Capio Diagnostik. Den gängse rutinen så här långt har varit att röntgenbilder skickas med post eller bud från ett sjukhus till ett annat. Detta är givetvis både tidsödande och kostsamt. Med digital teknik och med den lagringsplattform som Virtus nu ska leverera kan informationsutbytet mellan olika vårdenheter förbättras rejält. - Bilderna kan överföras elektroniskt på bara några sekunder. Personalen på mindre sjukhus och inom öppenvården får helt nya möjligheter att rådfråga kollegor och specialister, säger Dan Öijeberg. Capio Diagnostik och Virtus har också tecknat ett treårigt supportavtal som garanterar snabb inställelse av systemingenjör vid driftsproblem. Virtus har också fått i uppdrag att admini-strera Capio Diagnostiks serviceavtal och supportavtal. Detta sker via Virtus avtalswebb. - Vi sökte en stabil och kompetent samarbetspartner som vi kan räkna med i framtiden, säger Dan Öijeberg. Han tillägger att Virtus starka knytning till HP också talade för valet av leverantör, eftersom Capio Diagnostik sedan tidigare valt HP och Intel som standard. Leverans och installation sker omgående. Utrustningen och långtidsarkivet placeras på S:t Görans sjukhus i Stockholm, som också ansvarar för driften av systemet. Redan i maj ska systemet vara i drift på den första röntgenenheten - Capio Diagnostik i Globen-området i Stockholm. Fakta om datalagringssystemet Basen i datalagringssystemet är Compaq StorageWorks Enterprise Virtual Array (EVA). EVA erbjuder snabbare åtkomst till lagrad data och bättre utnyttjandegrad av lagringsdiskarna i jämförelse med liknande system från andra leverantörer. Systemet som valdes är ett Windows-baserat kluster för såväl PACS- som RIS-system (bildhantering och patientadministrativt system). Plattformens utformning ger hög tillförlit-lighet i systemen vilket garanterar verksamhetens kontinuitet, samt möjliggör kraftig expansion inom ramen för den befintliga plattformen. För ytterligare information: Dan Öijeberg, driftschef IT, Capio Diagnostik AB, tel 070-600 11 62, e-post: dan.oijeberg@capio.se Stephan Andersson, projektledare, Virtus Göteborg, tel 073-660 38 20, e-post: stephan.andersson@virtus.se Erik Samuelsson, vice koncernchef, Virtus, tel: 08-546 00 200, mobil: 073-660 39 00, e-post: erik.samuelsson@virtus.se Om Virtus Virtus är Sveriges ledande specialist inom högtillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT-infrastruktur för affärskritiska system. Virtus erbjuder konsulttjänster, systemlösningar och driftstjänster. Vi har marknadsledande kompetens inom Microsoft-plattformar, Unix samt server- och datalagrings-lösningar för affärskritiska miljöer. Virtus viktigaste samarbetspartner på systemsidan är HP och på programvarusidan Microsoft, Computer Associates, Veritas, Quest, Tivoli, Oracle, Citrix och NetIQ. Vi är idag 154 anställda och finns i Stockholm/Kista, Göteborg, Linköping, Malmö, Norrköping, Södertälje, Västerås och Örebro. För mer information se www.virtus.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Virtus är en ledande svensk systemintegratör och konsult inom högtillgängliga IT-plattformar för affärskritiska system. Virtus arbetar med systemförsäljning, konsult-verksamhet, programvaruverktyg och datalagringstjänster (SSP).

Dokument & länkar