Virtus vänder förlust till vinst

Virtus vänder förlust till vinst · Ökad marknadsandel gav positivt nettoresultat fjärde kvartalet efter två förlustkvartal. · Genomfört åtgärdsprogram sänker kostnaderna med ca 15 MSEK under 2003. · Virtus expansion fortsätter under 2003. Virtus har under slutet av 2002 väsentligt ökat sin marknadsandel, vilket inneburit att koncernens omsättning det fjärde kvartalet ökat till 145 MSEK, jämfört med 96 MSEK fjärde kvartalet 2001. Nettoresultatet för sista kvartalet blev +0,3 MSEK, inklusive extra ordinära kostnader om cirka 2,5 MSEK för åtgärdsprogram. För helåret omsatte Virtuskoncernen 452,7 MSEK (449,5 MSEK). Koncernens nettoresultat 2002 blev -4,5 MSEK (8,2 MSEK). Beslut har tagits att etablera Virtus i Göteborg, vilket blir Virtus åttonde kontor. Detta kontor bedöms generera ett positivt bidrag till verksamheten redan efter sex månader, på samma sätt som fallet var med etableringen i Malmö förra året. Det fortsatt svaga konjunkturläget påverkade Virtus, liksom övriga aktörer inom svensk IT-marknad, resultatmässigt negativt under 2002. Efter ett positivt första kvartal, med en vinst på 2,4 MSEK, innebar det andra och tredje kvartalet 2002 sammanlagda nettoförluster om 7,2 MSEK för Virtus, varför ett åtgärdsprogram beslutades och genomfördes under det avslutande kvartalet. Åtgärdsprogrammet minskar kostnaderna till fullo från 1 januari 2003 med omkring 15 MSEK på årsbasis. Virtus är idag personellt och ekonomiskt väl förberett för en fortsatt svag IT-marknad, men ser goda möjligheter till geografisk spridning. Framförallt finns potential att utöka Virtus tjänsteerbjudande samt att komplettera konsultverksamheten geografiskt. Till redaktionen: Det fullständiga bokslutet finns tillgängligt på www.virtus.se För ytterligare information: Christer Hjelmstedt, VD Virtus AB, tel: 08-546 00 241, mobil: 073-660 37 00, e-post: christer.hjelmstedt@virtus.se Johan Mattsson, ekonomichef, Virtus AB, tel: 08-546 00 256, mobil: 073- 660 37 01, e-post: johan.mattsson@virtus.se Erik Samuelsson, vice VD, Virtus AB, tel: 08-546 00 240, mobil: 073-660 39 00, e-post: erik.samuelsson@virtus.se Om Virtus Virtus är Sveriges ledande specialist inom högtillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT-infrastruktur för affärskritiska system. Virtus erbjuder konsulttjänster, systemlösningar och driftstjänster. Vi har marknadsledande kompetens inom Microsoft-plattformar, Unix samt server- och datalagringslösningar för affärskritiska miljöer. Virtus viktigaste samarbetspartner på systemsidan är HP och Sun och på programvarusidan Microsoft, Computer Associates, Veritas, Quest, Tivoli, Oracle, Citrix och NetIQ. Vi är idag 160 anställda och finns i Stockholm/Kista, Södertälje, Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Göteborg och Malmö. För mer information se www.virtus.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

Virtus är en ledande svensk systemintegratör och konsult inom högtillgängliga IT-plattformar för affärskritiska system. Virtus arbetar med systemförsäljning, konsult-verksamhet, programvaruverktyg och datalagringstjänster (SSP).

Dokument & länkar