Visa Europes skräddarsydda transaktionsplattform klar

Betalningsföretaget Visa Europe lanserar den första plattformen för transaktioner mellan banker som är specialanpassad för den europeiska marknadens behov. Plattformen, som är den enda i sitt slag, kan behandla 2 500 transaktioner per sekund. Visa Europes drygt 4 000 medlemsbanker drar nu nytta av det nya systemet för auktorisering, clearing och betalning.

Utvecklingsprocessen har tagit sex år och Visa Europe har investerat nära fem miljarder kronor samt startat upp en teknik- och kundserviceavdelning med 800 anställda för att kunna hantera övergången till den nya transaktionsplattformen. Fördelar för medlemsbanker och detaljhandeln är bland annat snabbare transaktioner. De senaste tre åren Visa Europes system levererat 100 procent tillgänglighet och 99.999 procent servicekvalitet.

Skräddarsydd transaktionsplattform för den europeiska marknaden
Visa Europes lösning är den enda tjänsten för hantering av transaktioner mellan banker som möter de krav som finns på den europeiska marknaden, exempelvis Single Euro Payments Area (SEPA). Visa Europe gör det möjligt att genomföra inhemska transaktioner samma dag i 18 olika valutor. Detta är en fördel för medlemsbankerna i de olika länderna eftersom det minskar valutariskerna samtidigt som effektiviteten i systemet gör att de växande transaktionsvolymerna kan hanteras till lägre kostnader. 

Plattformen kan behandla 2 500 transaktioner per sekund och ger Visa Europe möjlighet att erbjuda den kapacitet som krävs för att kunna hantera de växande transaktionsvolymerna. Genomsnittshastigheten per transaktion är 20 millisekunder, vilket är nära sju gånger snabbare än en konkurrerande lösning.[1] I augusti 2010 hanterade plattformen i genomsnitt 28.6 miljoner transaktioner per dag till ett värde av 17 miljarder.

-       Vårt nya system erbjuder hög pålitlighet och kan hantera transaktioner över gränser såväl som på den inhemska marknaden till en låg kostnad. Samtidigt handlar den nya plattformen om innovation, vårt framtida produkterbjudande och anpassningsförmåga. Nu kan vi erbjuda ytterligare tjänster till våra medlemsbanker, exempelvis ett kontroll-sms till mobilen när en transaktion sker och bedrägerispårning i realtid, säger Fredrik Westerman, Chef för Visa Europe i Norden och Baltikum.

 

[1] In comparison to MasterCard’s stated 140 milliseconds in the article “Master who plays his cards right” from the Financial Times “Business Life” supplement on Monday 13 September 2010 (page 14)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bjernstam Slorach, marie.slorach@se.mslworldwide.com, 0709 405 839, presskontakt på MS&L för Visa Europe i Sverige
Fredrik Westerman, 08-440 35 70, Chef för Visa Europe i Norden och Baltikum

Om Visa Europe
I Europa finns nära 399 miljoner Visa bank-, kredit- och företagskort. Dessa kort användes för köp och kontantuttag till ett värde över € 1,4 biljoner under den tolvmånadersperiod som sträckte sig till slutet av mars 2010. 11,2 procent av allt som konsumenterna spenderar på försäljningsställen betalas med Visakort och mer än 70 procent är på Visa bankkort.

Visa Europe är en medlemsorganisation som sedan bolagsbildningen i juli 2004 ägs och styrs av över 4 000 europeiska medlemsbanker. I oktober 2007 frikopplades Visa Europe från det nya globala Visa Inc. och blev ett fristående bolag med en exklusiv, oåterkallelig och evig licens i Europa. Som ett dedikerat europeiskt betalningssystem kan Visa Europe snabbt anpassa sig efter behoven hos de europeiska bankerna och deras kunder – kortinnehavarna och handlarna. Dessutom kan organisationen leva upp till Europeiska Kommissionens mål om att skapa en enhetlig inre marknad för betalningar inom Europa.

Visa har överträffad acceptans i världen, dessutom är Visa/Plus ett av världens största globala nätverk av uttagsautomater som gör det möjligt att ta ut kontanter i lokal valuta i mer än 200 länder. För mer information, se www.visaeurope.com

 

Taggar:

Dokument & länkar