Avnotering av Vision Parks aktie

Avnotering av Vision Parks aktie Styrelsen i Vision Park Entertainment har ansökt om att Vision Parks aktier ska avnoteras från Stockholmsbörsens O-lista med sista handelsdag onsdagen den 14 november 2001. KF Media AB ("KF Media") lämnade den 3 september 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Vision Park Entertainment AB (publ) ("Vision Park"). Erbjudandet innebär att för varje aktie i Vision Park erhålls 5,00 kronor kontant. Aktieägare med sammanlagt 93,3 % av det totala antalet aktier har accepterat erbjudandet och KF Media har erhållit Konkurrensverkets godkännande av förvärvet. Samtliga villkor är därmed uppfyllda och KF Media fullföljer förvärvet av Vision Park. Styrelsen i Vision Park har i anledning härav inlämnat ansökan om att Vision Parks aktier ska avnoteras från Stockholmsbörsens O-lista med sista handelsdag onsdagen den 14 november 2001. Aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet, har möjlighet att göra så till och med den 7 november 2001. KF Media avser att efter den förlängda anmälningsperiodens utgång inleda ett tvångsinlösens- förfarande för att förvärva resterande aktier. Särskild information om detta kommer att skickas ut till de berörda aktieägarna. För mer information kontakta: Joakim Hedin, VD Vision Park Tel: 0705-21 53 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00510/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar