Kastelholmssamtal om fred 2018

Report this content

“Media, makt och mod – om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet”

”Kastelholmssamtal om fred” i Kastelholms på Åland är ett återkommande samtal med fredstema under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen. Temat för Kastelholmssamtalen 2018 är "Media, makt och mod - om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet".

Kastelholmssamtalen, som i år hålls torsdag 22 mars, består av två delar. Först hålls ett panelsamtal i slottssalen på Kastelholms slott med professor Kjell-Åke Nordquist som moderator. Därefter ordnas ett uppföljande rundabordssamtal, med docent Sia Spiliopoulou Åkermark som moderator, förlagt till närliggande restaurang Smakbyn.

Årets slottspanel består av Merete Mazzarella, författare, essäist, journalist och professor i litteraturvetenskap, Olof Ehrenkrona, ambassadör, Sveriges generalkonsul på Åland, Anders Mellbourn, statsvetare, journalist, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter, tidigare chef för Utrikespolitiska institutet i Stockholm och högskoleprofessor samt Britt Lundberg, som var Nordiska rådets president 2017, är ledamot i Ålands lagting,  tidigare talman för Ålands lagting samt minister och vice lantråd i Ålands landskapsregering.

Bilder: Merete Mazzarella (Teemo Rajala/CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) Olof Ehrenkrona (Kristian Pohl/Regeringskansliet), Anders Mellbourn (privat), Britt Lundberg (Magnus Fröderberg/norden.org)

Vid rundabordssamtalet deltar tre kommentatorer, som med utgångspunkt i sina reflektioner och intryck från slottsdiskussionen för in ytterligare perspektiv och utvecklar frågeställningarna. Martha Hannus är ordförande för Regnbågsfyren och hållbarhetsansvarig på Emmaus Åland. Hon har tidigare arbetat med frågor om extremism och rasism, bland annat vid tidskriften Expo och som kommittésekreterare i utredningen ”En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism” i Sverige. Janne Wass är chefredaktör på Ny Tid i Helsingfors. Han har tidigare varit utrikesreporter vid Hufvudstadsbladet och reporter vid Yle. Barbro Sundback, åländsk politiker som bland annat varit talman för Ålands lagting, var fredsinstitutets tidigare ordförande och är numera hedersordförande.

Temat för Kastelholmssamtalen 2018 – "Media, makt och mod – om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet" – inriktar sig på två centrala förändringar av förutsättningarna för det offentliga samtalet: dels snabba och omfattande läckor av ofta säkerhetsklassad information till allmänheten genom enskilda individers förmedling, dels ogenerade förnekanden av vikten av sanning, relevans och trovärdighet hos den som företräder åsikter offentligt. Den tillit till media som varit medias egen historiska målsättning har ifrågasatts av personer med "egen tillgång till fakta" och vilka inte sällan kan sprida (falska) påståenden på ett omfattande och snabbt sätt. För de samhällen som byggt sin samhällsmodell på en informerad demokrati blir detta utmanande. Samhällen där makt definierar sanning har en annan utgångspunkt i detta avseende. Tillit ses som en central förklaring till varför demokratiska länder i praktiken aldrig för krig emot varandra. Även teorier om avskräckning och maktbalans bygger på en grundläggande samsyn om det aktuella läget, kort sagt vad som är sant och falskt. Förhastad eller fejkad information kan i redan spända lägen bidra till att risken för krig ökar.

Kastelholmssamtalens tema har därför en tydlig bäring på förutsättningarna för säkerhet, fred och internationella kontakter i allmänhet. Vem kan man lita på om var och en är sin egen sannings smed? Kastelholmssamtalen 2018 öppnar för ett samtal om fred, i korsningen mellan begreppen demokrati och tillit, å ena sidan, och informationsproduktion och kulturpåverkan, å den andra.

Program för Kastelholmssamtalen 22.3.2018

13.00-15.00 Panelsamtal på Kastelholms slott

15.00-15.30 Presstillfälle på Kastelholms slott

15.00-16.00 Kaffe i restaurang Smakbyn

16.00-18.00 Rundabordssamtal i restaurang Smakbyn

Ålands fredsinstitut

Ålands fredsinstitut är en oberoende stiftelse som arbetar med forskning, utbildning och information inom områdena fred, konflikt och konfliktlösning. Fokus ligger på frågor om självstyrelse, minoriteter och säkerhet, med utgångspunkt i Ålands särställning. Fredsinstitutet anordnar regelbundet seminarier och workshops. Läs mer om Ålands fredsinstitut på www.peace.ax.

Tidigare teman och medverkande

Kastelholmssamtalens tema väljs utifrån pågående offentliga debatter där fredsperspektivet bör lyftas. Samtalet präglas av dialog och reflektion snarare än debatt och fokus ligger på fredspolitik, snarare än säkerhet. Samtalen har olika geografisk spännvidd vid olika tillfällen. De har alltid en koppling till frågor som rör Åland, som vid samtalen placeras i en bredare kontext.

Kastelholmssamtal hölls för första gången 2014, då med tema ”Norden och freden”. År 2016 hölls Kastelholmssamtalen på temat ”Utmed Östersjöns stränder – om säkerhet, fred och en hållbar framtid” och 2017, anknutet till Finlands 100-årsjubileum, hade samtalen temat "Med Finland som granne – gränser och gränslöshet under 100 år".

I panelen har följande personer medverkat:

2014: Finlands dåvarande utrikesminister Erkki Tuomioja; Nordiska rådets direktör Britt Bohlin; Expeditionschef vid norska UD, Aud Lise Norheim; riksdagsledamot och vice president för Nordiska rådet Hans Wallmark.

2016: Ledamot i Finlands riksdag och utrikesministerns specialrepresentant för fredsmedling, Pekka Haavisto; ordförande för Södra Skogsägarna och tidigare Sveriges miljöminister Lena Ek; professor i internationell rätt vid Stockholms universitet Said Mahmoudi; Jean Monnet-professor vid Tammerfors universitet, Hanna Ojanen.

2017: Tidigare minister i Finlands regering och högkommissarie Astrid Thors; tidigare minister i Sveriges regering Kristina Persson; ambassadör René Nyberg från Finland; professor Nils Petter Gleditsch.

Mer information om Kastelholmssamtalen finns på fredsinstitutets hemsida, http://www.peace.ax/sv/seminarier-a-foerelaesningar/kastelholmssamtal.

Dokumentation från tidigare Kastelholmssamtal finns på fredsinstitutets hemsida: http://www.peace.ax/sv/seminarier-a-foerelaesningar/kastelholmssamtal

 

Kontakt:

Projektledare Susann Simolin,

susann@peace.ax

+358 400 989 570

tel. +358 18 15570

Visit Åland

PR Manager

Mobil +358407283330

Email: annica.gronlund@visitaland.com

 www.visitaland.com

Storagatan 8

AX-22100 Åland, Finland

www.visitaland.com

 

Dokument & länkar