Kastelholmssamtal om fred 2019

"Demokrati, deltagande

och det civila samhällets roll"

 

När Ålands fredsinstitut för femte gången arrangerar Kastelholmssamtal om fred är temat "Demokrati, deltagande och det civila samhällets roll". Kastelholmssamtalen är återkommande samtal om fred, under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen. Samtalen hålls alltid i anslutning till Ålands demilitariseringsdag, som är den 30 mars. Samtalen 2019 hålls torsdagen den 28 mars. Moderator för samtalet är fredsinstitutets direktör, docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

Årets slottspanel består av följande talare:

Maud Olofsson, tidigare näringsminister och vice statsminister i Sveriges regering, tidigare riksdagsledamot och partiordförande för Centerpartiet, numera egen företagare och styrelseordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.

Pär Stenbäck, tidigare utrikesminister och undervisningsminister i Finlands regering, tidigare riksdagsledamot och partiordförande för Svenska folkpartiet, med lång erfarenhet av ledande positioner och förtroendeuppdrag inom internationella organ och organisationer, bland annat International Crisis Group och Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-förbundet i Geneve.

Göran Djupsund, professor i statsvetenskap och tidigare rektor vid Åbo Akademi i Vasa, som har val och väljarbeteende som specialområde och som under flera decennier anlitats som valkommentator i finlandssvensk tv. Han har också forskat bland annat om politisk kommunikation, medieutveckling, politiskt beteende och den offentliga sektorns politisering.
 

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, affilierad vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet, och ordförande i kommittén för det Skytteanska priset i statskunskap. Hon har forskat bland annat om postkommunistisk politik, forskningspolitik och kreativitet samt livet i exil. Hon medverkar sedan många år som regelbunden kolumnist i liberala Upsala Nya Tidning och kommenterar politik i bland annat Svenska Dagbladet, TT och annan media. 

Årets tema, demokrati, deltagande och det civila samhällets roll, är angeläget att diskutera i en tid då många anser att demokratin är ifrågasatt eller försvagad. Vi ser totalitära tendenser i Europa och viktiga demokratiska grundvalar åsidosätts. Intresset för de politiska partierna minskar, liksom i många fall valdeltagandet. Politiker och journalister hotas för sina åsikter och arbete. Samtidigt uttrycker politiker ibland åsikten att de saknar makt att egentligen bestämma över något väsentligt eller förverkliga större projekt. Globaliseringen av ekonomin och många gränsöverskridande frågor, såsom miljön eller folkhälsan ställer nya krav på beslutsfattande och samarbeten. Medborgarna tar också nya initiativ och skapar nya kanaler som möjliggör gemensamma samhällsprojekt. De sociala medierna är ett hot men ger också nya möjligheter.

Kastelholmssamtalen 2019 berör frågor som: Vilken är demokratins kärna idag? Vilka är demokratins viktigaste väktare? Vad gör en demokrati vital och hållbar? Hur kan demokrati och globalisering samsas? Vilken roll kan civilsamhället spela?

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott, slottspanelen diskuterar årets tema under ledning av en moderator. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn. Publiken består av ett hundratal inbjudna gäster från närområdet, och det finns även några öppna platser till vilka intresserade kan anmäla sig.

Kastelholmssamtalen vill bidra till nyansering av pågående fredspolitiska och säkerhetspolitiska debatter, genom att ge utrymme för diskussioner om långsiktiga perspektiv och bredare sammanhang framom dagsaktuella fenomen och akuta kriser. Samtalen ska vara ett forum för dialog, snarare än debatt, där kunniga talare får frihet och ges tid för att reflektera tillsammans. Rundabordssamtalet ger utrymme för allmänheten att möta och diskutera med politiker och experter i en avslappnad miljö. Ålands fredsinstitut vill med samtalen lyfta fram ett fredsperspektiv genom att identifiera och diskutera lösningar och möjligheter till fredlig samexistens mellan länder och regioner.

 

Tidigare teman och medverkande

Kastelholmssamtal hölls för första gången 2014, då med tema ”Norden och freden”. År 2016 hölls Kastelholmssamtalen på temat ”Utmed Östersjöns stränder – om säkerhet, fred och en hållbar framtid”. År 2017, anknutet till Finlands 100-årsjubileum, hade samtalen temat ”Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år” och 2018 behandlades ”Media, makt och mod – om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet”.

I panelen har följande personer medverkat:
 

2014: Erkki Tuomioja, Finlands dåvarande utrikesminister; Britt Bohlin, Nordiska rådets direktör; Aud Lise Norheim, expeditionschef vid norska UD; Hans Wallmark; riksdagsledamot och vice president för Nordiska rådet.
 

2016: Pekka Haavisto, ledamot i Finlands riksdag och utrikesministerns specialrepresentant för fredsmedling; Lena Ek, ordförande för Södra Skogsägarna och tidigare Sveriges miljöminister; Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet; Hanna Ojanen, Jean Monnet-professor vid Tammerfors universitet.
 

2017: Astrid Thors, tidigare minister i Finlands regering och högkommissarie vid OSSE; Kristina Persson, tidigare minister i Sveriges regering; René Nyberg finländsk diplomat, ambassadör; Nils Petter Gleditsch, statsvetare, fredsforskare och professor emeritus vid PRIO och NTNU i Norge

2018: Merete Mazzarella, författare, essäist, journalist och professor litteraturvetenskap; Olof Ehrenkrona, ambassadör och Sveriges generalkonsul på Åland; Anders Mellbourn, statsvetare, journalist, professor, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter samt fd chef för Utrikespolitiska institutet i Stockholm; Britt Lundberg, Nordiska rådets president 2017, ledamot i Ålands lagting, tidigare talman för Ålands lagting samt tidigare minister och vice lantråd i Ålands landskapsregering.

Mer information om Kastelholmssamtalen och dokumentation från tidigare år finns på fredsinstitutets hemsida: http://www.peace.ax/sv/seminarier-a-foerelaesningar/kastelholmssamtal.

Ålands fredsinstitut
Ålands fredsinstitut är en oberoende stiftelse som arbetar med forskning, utbildning och information inom områdena fred, konflikt och konfliktlösning. Fokus ligger på frågor om självstyrelse, minoriteter och säkerhet, med utgångspunkt i Ålands särställning. Fredsinstitutet anordnar regelbundet seminarier och workshops. Mer information om Ålands fredsinstitut finns på hemsidan www.peace.ax.

Kontakt: projektledare Susann Simolin,
susann@peace.ax, tel. +358 18 15570,
+358 (0)400 989 570

Om oss

Visit Åland

Prenumerera

Dokument & länkar