Avtäckning av Den dolda staden - Visualiseringscenter C på lördag kl.17.

En visualiserad modell av material- och energiflöden i Norrköping, Den dolda staden, avtäcks och invigs under Kulturnatten i Norrköping. Deltar gör bland andra kommunalrådet Lars Stjernkvist och LiU-professorn Mats Eklund.

En stad är inte bara det vi ser i form av hus och gator. En stor del av staden finns i den dolda delen, i det stora antal tekniska system som förser oss med värme, vatten och drivmedel och tar hand om hushållssopor, smutsvatten och avfall. 

I Norrköping sker detta i ett unikt system med kraftvärmeverket och industrin på Händelö som central punkt. Det som är avfall eller överskott i en process blir till nyttig råvara i nästa. I stort sett allt tas tillvara och omvandlas till el, värme, etanol, biogas, djurfoder och gödsel. På Händelö finns ett av världens mest effektiva ekoindustriella system, med företag och samhälle i en förtroendefull samverkan.

I samband med Kulturnatten i Norrköping, lördag den 24 september, invigs installationen energisystemet i Norrköping, klockan 17.00 på Visualiseringscenter C (Kungsgatan 54).

Avtäckningen av ”Den dolda staden” sker i närvaro av bland andra Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik på Linköpings universitet och Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping.

Installationen är en del av forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara Norrköping och finansierat av Norrköpings Utvecklingsstiftelse. 

Visualiseringscenter C har fri entré i utställningarna under hela Kulturnatten.

För mer information ang. invigningen, kontakta:
Eric Gullberg, produktionsledare 070-990 40 94     
eric.gullberg@tii.se

För mer information ang. projektet i stort, kontakta:
Mats Eklund, projektledare 013-28 17 26       
mats.eklund@liu.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C  är ett upplevelse- och kunskapscenter  och en publik mötesplats
med utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskninglokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika Industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och The Interactive Institute. Mer om centret påwww.visualiseringscenter.se

Taggar:

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera