BringYourBrain & Passion på Visualiseringscenter C i Norrköping - tjejer löser vardagsproblem med teknisk innovation

BringYourBrain & Passion är en del av Vinnovas satsning Innovate Passion. Det är ett koncept som går ut på att lyfta unga kvinnors innovationskraft och tillsammans utveckla nya yrken och teknikområden med deras fritidsintressen och passioner som utgångspunkt.

I våras genomfördes två stycken workshops på Visualiseringscenter C i Norrköping, tillsammans med totalt 42 tjejer i åldrarna 12-15 år. Workshopparna handleddes av personal från Visualiseringscenter C och Demola. På workoshoppen fick tjejerna först ringa in sina intressen och fundera över vilka utmaningar och behov som fanns i deras vardag och som kunde relateras till deras intressen, och hur dessa kunde hanteras. Många av tjejernas idéer kretsade kring att lösa vardagsproblem med fokus på miljövänliga lösningar. Två av idéerna som kom fram ur workshopparna bedömdes särskilt spännande och kommer att skickas in till Vinnova och vara med i en tävling med idéer från tjejer i hela Sverige. Prisutdelningen går av stapeln på en gala i Stockholm i november.

De två idéer och bidrag som kom fram under workoshopparna på Visualiseringscenter C i Norrköping är:
Självkörande buss. Den självkörande bussen hämtar alla tjejer som inte kan få skjuts till träningar och matcher. För att inte påverka miljön drivs bilen av miljövänligt drivmedel.

Självtorkande väskor ”Bag-dryer”. Bag-dryer torkar blöta kläder med hjälp av ett inbyggt element. Väskan är försedd med solceller som driver elementet. Väskan är även försedd med renare för att ta bort eventuell illa lukt.

"Med hjälp av BringYourBrain & Passion har vi fått möjlighet att jobba mot en målgrupp som tidigare varit svår att locka till våra aktiviteter på centret", säger Isabelle Strömstedt på Visualiseringscenter C. "Vi kommer att fortsätta uppmana tjejer och unga kvinnor att intressera sig för teknik och bjuda in dem till kommande event på centret", fortsätter Isabelle.


Kontakt
Isabelle Strömstedt, Visualiseringscenter C
isabelle.stromstedt@visualiseringscenter.se
011-15 63 00

Taggar:

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera