Föreläsning med Christer Fuglesang på Visualiseringscenter C 11 maj

Sveriges enda astronaut Christer Fuglesang besöker Visualiseringscenter C för en exklusiv föreläsning i domen den 11:e maj kl 17.30. Föreläsningen är fullbokad.

Besöken är del av en skolturné som arrangeras av Rymdstyrelsen och syftar till att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen hos elever och lärare runt om i landet. Föreläsningen är ca 60 minuter lång och efteråt kommer publiken få chansen att ställa frågor till Christer.

     – Rymden fascinerar de flesta och väcker samtidigt nyfikna frågor. Jag hoppas att mitt besök kan hjälpa till att stimulera
        intresset för naturvetenskapliga ämnen hos både elever och lärare, säger Christer Fuglesang.

Frågeställningar

  • Hur tränade Christer inför sina rymdresor?
  • Hur gick resorna till?
  • Vad gjorde Christer på den internationella rymdstationen?
  • Hur lever och bor man på rymdstationen?


Om skolturnén

Skolturnén finansieras av Rymdstyrelsen och är ett led i myndighetens arbete för att främja
intresset för naturvetenskap och rymd hos svenska skolungdomar. Klasserna har förberett sig på olika sätt med skolarbeten med rymdanknytning och/eller frågor som de kommer att ställa till Christer när han kommer på besök. Hittills har runt 22 000 elever på ett 60-tal skolor över hela landet fått besök av Sveriges enda astronaut. I år genomförs skolturnén för åttonde gången, denna gång i Östergötland samt Nyköping/Södermanland.


Presskontakt
Föreläsningen börjar kl 17.30 den 11 maj.
Anmälan sker till jonathan.klittmark
@visualiseringscenter.se
Fotografering och filmning på plats i domen är tillåtet.

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter – ett publikt Science center med utställningar, en 360
° domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se

Taggar:

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera

Media

Media