Immersify - EU Projektet för nästa generations immersiva media - är nu avslutat

Immersify är ett EU-fiansierat forsknings- och utvecklingsprojekt genom ett stort samarbete mellan aktörer i Frankrike, Polen, Tyskland, Sverige och Österrike.

Efter tre års samarbete tar Immersify-projektet slut. Några av projektets resultat visades en sista gång i en livesändning från Polen till Österrike den 17 juni, vilket avslutade projektets utvecklingsfas. Medan Immersify officiellt avslutades på Festival de Cannes 'Marché du Film - Cannes XR, som hölls virtuellt på grund av Coronavirus-pandemin, fortsätter projektpartnerna sin forskning om framtida utveckling inom området för immersiva medier.

Immersifyes projektgrupp ser tillbaka på tre års framgångsrikt samarbete

Sedan hösten 2017 har det EU-finansierade projektet Immersify ägnat sig åt de nuvarande och framtida utmaningarna som immersiva medier innebär. Immersify är ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprojekt bestående av följande partners: Ars Electronica Futurelab (Österrike), Marché du Film – Festival de Cannes (Frankrike) PSNC – Poznan Supercomputing and Networking Center (Polen), Spin Digital Video Technologies GmbH (Tyskland) och Visualiseringscenter C (Sverige). Projektet var finansierat av EU’s Horizon 2020 program med en budget på 2 miljoner euro. 
 

Immersify fokuserade på fyra punkter:

  • Utveckling av nya kompressionsverktyg för att komprimera den stora datamängd som skapas på grund av ökad upplösning, bildkvalitet och bildhastighet
  • Utveckling av nya mediaspelare och video codecs som anpassas till olika uppspelningsutrustningar och skärmar. Tester har gjorts bl.a. genom att visas på storskärmar och i domen som endast finns på Visualiseringscenter C i Norrköping.
  • Användarupplevelsen har utvecklats genom att kombinera högkvalitetsfilmer, datorgenererad grafik, 2D, 3D, och interaktiva element. 
  • Utvecklingsprocessen visades upp genom demos på Ars Electronica Festival, Marché du Film (Cannes Film Festival) och Visualiseringscenter C. Immersifys kreativa och tekniska kapacitet visades upp genom specialutvecklat innehåll och innovativa marknadsorienterade produkter.
     

Fem parter i fem europeiska länder
Fem berömda institutioner med säte i fem europeiska länder samarbetar inom Immersify.
Ars Electronica Futurelab (Linz, Österrike) är ett tvärvetenskapligt mediekonstlaboratorium som har ett internationellt rykte som en av de ledande R&D-institutionerna inom området mediekonst, informations-estetik, interaktionsdesign, robotik och virtuella miljöer.

Marché du Film - Festival de Cannes (Cannes, Frankrike) är filmbranschens viktigaste evenemang. Det är en årlig samling av mer än 12 000 producenter, köpare, distributörer och representanter för filmfestivaler. I innovationshuben NEXT visar VR-utställare och -skapare från hela världen upp den senaste VR-tekniken.

PSNC - Poznan Supercomputing and Networking Center (Poznań, Polen) är anslutet till Institutet för bioorganisk kemi av den polska vetenskapsakademin (IBCH PAS) och är ett aktivt forsknings- och utvecklingscenter specialiserat på nya generationsnätverk, högupplösta och immersiva medier, vetenskapliga tillämpningar och visualisering, moln, digitala bibliotek och cybersäkerhet, samt teknik, applikationer och tjänster för informationssamhället.

Spin Digital Video Technologies GmbH (Berlin, Tyskland) utvecklar högpresterande video codecs för nästa generation av högkvalitativa video-decoders och -encoders. Spin Digital codecs möjliggör högkvalitativa videoapplikationer som stödjer 8K och 16K samt immersiv videoprojektion och videoväggar och nästa generations VR- och 360°-video.

Visualiseringscenter C (Norrköping, Sverige) är ett digitalt science center som bedriver en unik blandning av ledande visualiseringsforskning och publik verksamhet. Centret är värd för besök och evenemang, genom interaktiva utställningar och en 3D-Fulldom. Centrets produktionsavdelning skapar publika upplevelser baserade på vetenskaplig data.

Forskning och utveckling fortsätter trots projektets slut

Visualiseringscenter C kommer att fortsätta utveckla de interaktiva föreställningarna som har visats och tagits fram under Immersify-projektet. Föreställningarna som tagits fram under projektet visas varje vecka för allmänheten och kan köras interaktivt i vissa fall eller i riktigt högupplöst videouppspelning. Allt detta är i linje med projektets mål att skapa ett fördjupat innehåll som synligt skiljer sig från vanliga bioupplevelser.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement
No 7620799

Kontaktperson:
Christian Södergren, Technical Director, Visualiseringscenter C
christian.sodergren@visualiseringscenter.se

011- 15 63 08

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se