Interactive Institute och Visualiseringscenter C visualiserar framtidens Göteborg

Report this content

Interactive Institute och Visualiseringscenter C i Norrköping levererar under våren ett visualiseringsbord till Göteborgs Stad. Bordet ska användas för att planera och kommunicera de stora stadsutvecklingsprojekt som Göteborg står inför.

Göteborgs Stad har anslutit sig till Urban Explorer, ett projekt vid Interactive Institute och Visualiseringscenter C som utforskar hur ny visualiserings- och interaktionsteknik kan skapa nästa generations verktyg för stadsplanering. Samarbetet kommer i första skedet att resultera i ett interaktivt visualiseringsbord, ett verktyg som gör det möjligt att på ett intuitivt sätt arbeta med stora och komplexa digitala stadsmodeller. I bordet kan till exempel arkitekters modeller och skisser infogas i en realistisk 3D-modell av staden.

-    Med visualiseringsbordet kan man med enkla och intuitiva gester, i samarbete med sina kollegor, utforska och utvärdera olika stadsbyggnadsprojekt som pågår i staden, säger Filip Wänström projektledare vid Interactive Institute. Vårt visualiseringsbord gör det lätt även för någon som inte är insatt att förstå komplicerade kartor och sammanhang i till exempel stadsutveckling.

Bordet kommer att tas i bruk av Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor under våren 2012. Ett vikigt användningsområde är kommunikation kring nya stadsutvecklingsprojekt till beslutsfattare och dialog med allmänheten vid till exempel samråd.

-    Visualiseringsbordet ger oss en möjlighet att på ett nytt sätt samlas kring och diskutera samhällsbyggnadsprojekt. Göteborg står inför många och stora utmaningar de närmaste åren, med projekt som bl.a. Västlänken och Centrala Älvstaden. Dessa projekt är oftast av väldigt komplex natur. Förhoppningen är att tekniken tydliggör sammanhang och ger ökad samsyn, vilket kan leda till snabbare och bättre beslut, säger Eric Jeansson GIS-chef på Göteborgs Stad.

Urban Explorer är ett utvecklingsprojekt på Visualiseringscenter C. Projektet är initierat av och drivs i samarbete mellan den nationella mötesplatsen för visualisering C-Site, Stadsbyggnadskontoret vid Norrköpings Kommun, Hyresbostäder i Norrköping AB under ledning av Interactive Institute C-Studio.

-    Vi är naturligtvis väldigt glada att Göteborgs stad, en viktig aktör som alltid legat långt framme när det kommer till användningen av ny teknik och visualisering, har valt arbeta med oss fortsätter Filip Wänström. Vi tror och hoppas att detta kan leda till att fler aktörer som arbetar med stadsutveckling vill ansluta sig till projektet.

För mer information kontakta:
Filip Wänström – Projektledare, Interactive Institute på Visualiseringscenter C
Telefon: +46(0)70 674 2604, filip.wanstrom@tii.se
Webb: http://tii.se/projects/urbanexplorer

För mer information, pressmaterial och bilder; kontakta:
Magdalena Allgren – Marknadsansvarig på Visualiseringscenter C
Telefon: +46 (0)11 15 63 20, magdalena.allgren@visualiseringscenter.se

Om Interactive Institute
Interactive Institute är ett experimentellt IT & designforskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. Mer om Interactive Institute på http://www.tii.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter och en publik mötesplats med utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se   

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Med visualiseringsbordet kan man med enkla och intuitiva gester, i samarbete med sina kollegor, utforska och utvärdera olika stadsbyggnadsprojekt som pågår i staden. Vårt visualiseringsbord gör det lätt även för någon som inte är insatt att förstå komplicerade kartor och sammanhang i till exempel stadsutveckling.
Filip Wänström projektledare vid Interactive Institute