Medelhavsmuseets mumier på virtuellt obduktionsbord

Genom världsunik teknik kommer Medelhavsmuseet tillgängliggöra människomumier digitalt på ett virtuellt obduktionsbord. Arbetet sker inför den nya utställningen om Egypten som öppnar 2014 på Medelhavsmuseet och inleddes förra veckan med att sex av museets mumier röntgades med datortomograf på Linköpings Universitetsjukhus.

Satsningen görs i samarbete med Interactive Institute Swedish ICT, Visualiseringscenter C och CMIV i Norrköping/ Linköping. Projektet tar sin utgångspunkt i aktuell forskning inom visualisering och interaktionsdesign och projektets mål är att förmedla forskning och kulturhistora med hjälp av den allra senaste tekniken, i form av ett interaktivt visualiseringsverktyg.

Medelhavsmuseet förvaltar idag åtta egyptiska människomumier. Museets mumier har ett stort allmänintresse och är fokus för många besök, både de som görs av vuxna och de som görs av barn. Med hjälp av visualiseringsbordet, ursprungligen framtaget för sjukvården men som idag också förmedlar kunskaper till beskökare på flera museum och science centers, kommer Medelhavsmuseets besökare för första gången på egen hand och utifrån var och ens personliga intresse, detaljstudera våra mumier. De kan med enkla gester utforska komplex data, som i normala fall bara är tillgänglig för forskaren, besökaren kan även själv välja språk, informationsnivå och ämne.

- I bordet kan vi berätta om individers hälsa och livsöden, om mumifieringskonsten och om de forna egyptiernas föreställningar om livet efter detta.
Sofia Häggman, Egyptolog, Medelhavsmuseet

I projektet kommer mumierna och tillhörande kistor att dokumenteras fullständigt i 3D med den absolut senaste tekniken inom datortomografi, laserscanning och fotogrammetri. Genom att kombinera dessa olika datatyper kan en helt ny nivå av realism uppnås.

- Samarbetet med Medelhavsmuseet gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra visualiseringsverktyg, tillsammans kommer vi att genomföra det mest avancerade visualiseringsprojektet någonsin med mumier. Vi tror att projektet kommer få stor uppmärksamhet internationellt och sätta en ny standard för hur man arbetar med digitalisering på museer.
Thomas Rydell, Studioföreståndare, Interactive Institute Swedish ICT

Vår gemensamma vision är att skapa en stark interaktiv upplevelse där avståndet mellan forskning och allmänhet är minimalt, något som skulle kunna vara hela museibranschen till gagn. Slutresultatet kommer att integreras i Medelhavsmuseets nya utställning om Egypten (med barn och ungdomar som prioriterade målgrupper) i form av ett interaktivt bord som ger besökarna möjlighet att för första gången virtuellt utforska museets mumier på egen hand.

För mer information kontakta:

Andreas Lundell, Världskulturmuseerna, 070-316 72 34, andreas.lundell@varldskulturmuseerna.se 
Thomas Rydell – Interactive Institute Swedish ICT på Visualiseringscenter C,  070-773 17 09 thomas.rydell@tii.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter och en publik mötesplats, ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Världsledande visualiseringsforskning, bland annat inom volymetrisk rendering, belysning och interaktionsteknik, är utgångspunkten i verksamheten vilket i kombination med teknisk utveckling i absolut framkant och nära samarbeten med industriella partners öppnar för en spännande innovationsmiljö och nyskapande förutsättningar för produkt- och näringslivsutveckling. Utställningarna och innehållet i den högteknologiska domteatern förmedlar kunskaperna till skola, näringsliv och den breda allmänheten. Centrets lokaler består av en domteater, utställningar, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Webbplats: www.visualiseringscenter.se.

Taggar:

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se