Norrköping i 3D - världens just nu mest högupplösta modell för stadsplanering

På kulturnatten den 29 september kommer en ny uppdaterad version av Urban Explorer att visas för första gången för allmänheten. Visualiseringsbordet, som innehåller en helt ny stadsmodell av Norrköping i 3D håller yttersta världsklass och är framtagen för att användas av Norrköpings kommun för stadsplanering. Invigningen sker på Visualiseringscenter C klockan 14.00 av stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn.

3D i stadsplanering
Norrköpings kommun har genom en medveten satsning på 3D inom stadsplanering, bland annat genom projektet Urban Explorer, blivit en ledande aktör inom visualisering för stadsutveckling. Allt ifrån investerare till medborgare kan engagera sig i stadens utveckling i 3D på stadens webbkarta, i domteatern på Visualiseringscenter C, och senast genom det interaktiva visualiseringsbordet.

Norrköping har under flera år varit ett viktigt säte inom visualiseringsforskning, vilket spridit sig till såväl närliggande företag som den offentliga förvaltningen.

-          En viktig del i vårt uppdrag är att skapa delaktighet i stadsplaneringen och göra den mer lättförståelig och tillgänglig för alla. Därför har visualiseringstekniken blivit ett viktigt och ett allt mer naturligt verktyg i vår vardag, säger Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör.

-          När vi startade projektet Urban Explorer hade vi som mål att ta fram världens mest högupplösta stadsmodell, nu mindre än två år senare är vi där. Jag ser fram emot invigningen på lördag och att höra vad allmänheten säger om modellen och de projekt som Norrköpings kommun planerar, säger Thomas Rydell vid Interactive Institute.

Flygningen över Norrköping - av SAAB
En grundsten i visualiseringsbordet är den teknik som heter Rapid 3D Mapping och har utvecklats hos SAAB. Rapid 3D Mapping är en snabb och automatisk teknik som genererar en tredimensionell stadsmodell från flygfotografier. Under sommaren har den tidigare modellen uppdaterats, då Norrköping som första stad investerat i SAABs mest högupplösta och realistiska flygning hittills.

Tekniken, som har sitt ursprung i militära applikationer, har visat sig vara lämpad för stadsplanering, tack vare den mycket verklighetstrogna modelleringen av byggnader och stadsmiljö.

Urban Explorer
Stadsmodellen kommer att visas på ett visualiseringsbord framtaget inom ramen för Urban Explorer, ett samverkansprojekt mellan Interactive Institute vid Visualiseringscenter C, Norrköpings kommun, Norrköping Science Park och Hyresbostäder i Norrköping. Målet med projektet är att utforska och utveckla nya metoder för hur visualisering kan användas som verktyg inom framtidens urbana miljöer.

Kontakt Norrköpings kommun
Jonas Sivervik, projektsamordnare på stadsbyggnadskontoret
+46(11) 15 12 80
jonas.sivervik@norrkoping.se

Erik Telldén, 3D-utvecklare på stadsbyggnadskontoret
+46(11) 15 13 23
erik.tellden@norrkoping.se

Kontakt Visualiseringscenter C
Magdalena Allgren, Marknadsansvarig på Visualiseringscenter C
+46(11) 15 63 20
magdalena.allgren@visualiseringscenter.se

Thomas Rydell, Studio Director på Interactive Institute i Norrköping
+46 (0)70 773 17 09
thomas.rydell@till.se

Om stadsbyggnadskontoret vid Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun planerar för framtiden. En redan tilltalande kommun ska bli ännu mer attraktiv. Dels genom att utveckla befintliga miljöer. Dels genom att skapa nya stadsdelar som möter framtidens krav på livskvalitet och hållbarhet. Vi ansvarar också för kommunens lokaler, mark- och exploaterings-frågor samt geografisk information för samhällsplaneringen. Med respekt och fantasi skapar vi det nya Norrköping tillsammans med våra invånare.

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter - en publik mötesplats med utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se

Om Interactive Institute
Interactive Institute är ett experimentellt IT & designforskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. Mer om Interactive Institute på http://www.tii.se

Taggar:

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar