Norrköpingsteknologi ställs ut i Cannes

Som ett första steg i att använda Urban Explorer Table i sin stadsplaneringsverksamhet väljer Göteborgs Stad att visa upp bordet för en internationell publik: - Visualiseringsbordet blir ett fantastiskt verktyg för bland annat beslutsfattare, stadsplanerare och exploatörer, säger Lars Fredén, chef för geodataavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Urban Explorer Table levererades för en månad sedan till Göteborgs Stad och redan har man stora planer för bordet. Som ett led i arbetet med att skapa nya möjligheter för stadsplanerare och exploatörer väljer man att visa upp bordet på den internationella fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Till mässan beräknas det komma ca 20 000 deltagare.

- Vi tycker naturligtvis att det är väldigt roligt att man utgår från vårt bord för att representera Göteborgs Stad på MIPIM, säger Filip Wänström, projektledare på Interactive Institute och fortsätter: Det är en unik möjlighet för Göteborg att visa upp stadsplaneringsteknologi som ligger i framkanten av utvecklingen.


Webb: http://tii.se/projects/urbanexplorer
Länk till Göteborgs information
ssida om Visualiseringsbordet: http://tinyurl.com/7sc3nur

Om Urban Explorer Table
Urban Explorer är ett utvecklingsprojekt på Interactive Institute och Visualiseringscenter C. Projektet är initierat av och drivs i samarbete mellan den nationella mötesplatsen för visualisering C-Site, Stadsbyggnadskontoret vid Norrköpings Kommun, Hyresbostäder i Norrköping AB under ledning av Interactive Institute C-Studio. Man levererade under våren ett visualiseringsbord till Göteborgs Stad för att planera och kommunicera de stora stadsutvecklingsprojekt som Göteborg står inför. Bordet kombinerar flera olika tekniker och utgår från en stor pekskärm som möjliggör att i detalj utforska en fotorealistisk 3D-modell över Göteborg samt lägga in modeller av nybyggnadsområden- och hus. Modellen är sammansatt av flygbilder och teknologin gör det möjligt att studera fasader och utrymmen mellan byggnader, alltså sådant som oftast inte ses i en enklare 3D-modell. 3D-kartorna kommer från teknik utvecklad av SAAB AB.

För mer information kontakta:
Filip Wänström – Projektledare, Interactive Institute på Visualiseringscenter C
Telefon: +46(0)70 674 2604, filip.wanstrom@tii.se
Webb: http://tii.se/projects/urbanexplorer

För mer information, pressmaterial och bilder; kontakta:
Magdalena Allgren – Marknadsansvarig på Visualiseringscenter C
Telefon: +46 (0)11 15 63 20, magdalena.allgren@visualiseringscenter.se


Om Interactive Institute
Interactive Institute är ett experimentellt IT & designforskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda och ingår i koncernen Swedish ICT.
Mer om Interactive Institute på http://www.tii.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter och en publik mötesplats med utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute.
Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se

Taggar:

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se