Premiär för ny labbmiljö på Visualiseringscenter

Report this content

Lördag den 9 april öppnar Wadströms Exploranation Laboratory på Norrköpings Visualiseringscenter C. På premiärdagen blir det öppet hus med möjligheten att träffa forskare, utvecklare och pedagoger samt delta i workshops. Alla utställningar är gratis att besöka.

Välkommen till ett unikt labb som överskrider gränser - vi kallar det för Exploranation. I labbet används forskningsvisualisering för att göra nya upptäckter (exploration) och för att förklara forskningsresultat (explanation). Därav namnet Exploranation. Här får du som besökare själv arbeta med samma data forskarna använder och utforska världen, utifrån temat klimat och hållbarhet.

I Wadströms Exploranation Laboratory finns en öppen yta med installationer samt bokningsbara workshopytor, Virtual Production Studio och haptiklabb för skolor och event. Visualiseringsforskningen här på Visualiseringscenter C handlar till stor del om att utveckla metoder för att visualisera komplexa informationsmängder, men också om hur vi kan interagera med och undersöka data, och hur visualisering kan användas för undervisning och kommunikation. På så sätt är Wadströms Exploranation Laboratory en plats där konceptet för morgondagens pedagogik och växer fram, i samarbete med våra besökare. Vi vill väcka nyfikenhet, men också en djupare förståelse och ett levande intresse för tekniska och naturvetenskapliga ämnen. 

Labbet grundar sig i den visualiseringsforskning som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet. Labbmiljön har möjliggjorts tack vare en generös donation från Stig Wadströms Stiftelse. Noss Foundation och Swedbanks stiftelse för vetenskaplig forskning har donerat medel för att utveckla delar av innehållet. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierar under tio år en gästprofessur i Visual Science Communication och Exploranation vid Linköpings universitet. Delar av innehållet i labbmiljön har utvecklats i samarbete med Universeum, med stöd av Sten A Olssons stiftelse.

Läs mer om aktiviteterna på premiärdagen samt Visualiseringscenters påsklovsprogram på https://visualiseringscenter.se/pasklovsprogram

Kontakt
Jonathan Klittmark
Marknadsansvarig
jonathan.klittmark@visualiseringscenter.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media