Samhällets g(l)ömda förråd av metaller

Report this content

Sedan några år tillbaka studerar en forskargrupp vid Linköpings universitet de förråd av metaller som av olika anledningar har lämnats kvar i vår miljö utan att användas. Förråden finns bland annat i olika avfallsupplag och i städer. De gömda förråden kommer upp till ytan i ett interaktivt visualiseringsbord som har utvecklats av Interactive Institute vid Visualiseringscenter C i Norrköping, i nära samverkan med forskningen.

Idag torsdag hålls en workshop av Linköpings universitet på Visualiseringscenter C med temat infrasystem (el-, tele-, fjärrvärme och stadsgasnät). Forskningsprojektet som heter ”Städer som gruvor: grunden för en ny industrigren” kommer att presenteras men det ska också diskuteras fortsatt forskning och behov av kunskap, teknikutveckling och samhällsförändringar. En grupp inbjudna personer kommer att diskutera möjligheter och hinder som finns för en ökad återvinning av de kablar och rör som kopplas ur och lämnas kvar i marken under våra städer.

Exempel på frågeställningar som tas upp

  • Hur mycket metaller gömmer det sig i urkopplade delar av infrasystemen och var hittar man de största mängderna?
  • Varför och hur har dessa förråd av outnyttjade metaller uppkommit och vad finns det för möjligheter, drivkrafter och hinder att undvika att värdefulla resurser förloras ur kretsloppet?
  • Vilka tekniska, ekonomiska, miljömässiga och institutionella utmaningar står en ökad återvinning av infrasystem inför?

Information och kontakt
Är du journalist eller skribent och önskar en demonstration av installationen Norrköping som gruva? Kontakta Filip Wänström, projektledare vid Interactive Institute i Norrköping på telefon 070-674 26 04. För forskningsrelaterade frågor kontakta Joakim Krook, docent och projektledare på 013-28 89 03.

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter - en publik mötesplats med utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se                                        

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar