Science center verksamheten vid Visualiseringscenter C tilldelas statsbidrag

Skolverket har beslutat att tilldela Norrköping Visualisering AB som bedriver Science center verksamheten vid Visualiseringscenter C 1 057 000 sek i statsbidrag för sitt arbete att sprida kunskap om naturvetenskap och teknik till skolungdomar.

Skolverket fördelar enligt uppdrag av regeringen 25,5 miljoner kronor som verksamhetsstöd till landets 15 teknik- och naturvetenskapscentrum; så kallade science centers. Uppdraget regleras i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum samt föreskrifter (2010:8) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum. I beredningen av ärendet deltar experter inom matematik, naturvetenskap/teknik och lärarutbildning samt med branschkunskap. Slutgiltigt beslut fattas i samråd med statens kulturråd. Beredningen tar hänsyn till ett antal kriterier vid bedömning av bidragets storlek. Bland kommentarerna hittas både utvecklingspotential och lovord.

- Vårt huvuduppdrag som Science center är att främja lärande inom naturvetenskapliga ämnen och användandet ny teknik. Att skolverket väljer att känns som en kvittens på väl utfört arbete, säger Therése Eklöf, VD på Norrköping Visualisering AB.

Internationella studier visar att verksamheter av science center karaktär tydligt bidrar till att höja en kommun eller regions utbildningsnivåer samt säkra en god kompetensförsörjning. I centrets arbete för att fylla den uppgiften är Skolverkets vägledning och kompetens ovärderlig. Science center verksamheten vid Visualiseringscenter C lockade under föregående år 8 500 skolbesök, varav dryga hälften kom från Norrköpings kommun. Under 2014 siktar centret på att öka den siffran till över 10 000 skolbesök och även utveckla
arbetet med lärarfortbildning på centret. 

- I vårt dagliga arbete jobbar vi nära skolans elever och pedagoger, säger Andreas Larsson, pedagog på Norrköping Visualisering AB. Detta gör vi både vid skapandet av nytt innehåll till dom och utställningar, men även vid utformandet av våra skolprogram. I år fokuserar vi på två teman, Rymden och Hållbar utveckling, två viktiga teman som vi anpassar efter årskurs och gruppers unika behov.

Speciellt uppmuntras verksamheten att vidareutveckla sitt goda samarbete med gymnasieskolorna, något som många science center generellt ser stora utmaningar i. Visualiseringscenters pedagogiska angreppssätt med fokus på nya tekniska lösningar och interaktiva metoder har visat sig fungera väl i kommunikationen med gymnasieeleverna.

VD Norrköping Visualisering AB
011-15 63 10
therese.eklof@visualiseringscenter.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter - en publik mötesplats med Science center-verksamhet i form av utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik.Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT.

Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se


Taggar:

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera

Dokument & länkar