SFI beviljar stöd för mediepedagogisk fortbildning i Östergötland

Cnema, Film i Öst och Linköpings kommun har fått sin ansökan om Stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom beviljad av Svenska Filminstitutet.

Stödet på 118 000 kr ska gå till fortbildning för pedagoger i hela Östergötland. Fortbildningen som är ett samarbete mellan Cnema, Film i Öst och Linköpings kommun börjar våren 2012 och fortsätter året ut.

Fortbildningen ska ge grundläggande kunskaper i film som pedagogiskt verktyg och samtidigt skapa ett nätverk i hela regionen med fokus på mediepedagogik. De deltagande i fortbildningen blir mediepedagogiska ambassadörer för sin skola och kommun och ska verka för kunskapsspridning i sina respektive kommuner.

-       Utan stödet från SFI hade vi inte kunnat genomföra fortbildningen. Det känns roligt att vi nu kan satsa på detta. Vi ser detta som en möjlighet då det har efterfrågats fortbildning inom mediepedagogik för att lärare vill kunna integrera mediepedagogiken i vardagsundervisningen. Det är viktigt för hela Östergötland att utnyttja den kunskap som finns i regionen säger Christian Tidebrink, mediepedagog på Cnema.

Fokus i fortbildningen ligger på den rörliga bildens språk, inspelning och redigering av bild, ljud och animation, analys av den rörliga bildens berättarteknik samt hur detta kan anpassas till undervisning i klassrummet och läroplanen.

Christian Tidebrink, Mediepedagog

Telefon:  011-15 24 57

Email: christian.tidebrink@cnema.se

Cnema är Norrköpings kommunala biograf och mediepedagogiska verksamhet, en del av Visualiseringscenter C. Cnema hör till Kultur- och fritidskontoret i Norrköping, vars uppdrag är att verkar för ett rikare liv för människor i alla åldrar. Cnema erbjuder aktiviteter inom film- och medier som sprider energi och väcker människors lust att skapa, glädjas och leva aktivt i Norrköping. Med tre salonger och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet. 

Taggar: