Sjöfartsverket och Visualiseringscenter C går under ytan

Report this content

Visualiseringscenter C och Sjöfartsverket tecknar samarbetsavtal. Sjöfartsverket och Visualiseringscenter C går under ytan. Ett samarbete ska resultera i en djupdykning i Östersjön och illustera de användningsområden som finns för modern djupdata.

Med Sjöfartsverkets djupdatabas som grund och Visualiseringscenter C:s spetskompetens när det kommer till mediateknik ska en domproduktion skapas. Filmen kommer att användas av Sjöfartsverket för att visualisera och sprida kunskap om fördelarna med högupplöst djupdata, men ska också bli en del av det publika programmet i domteatern i Norrköping. Filmen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2013/2014.

-Moderna mätningar skapar ett helt unikt kunskapsunderlag om vår bottentopografi och avslöjar enormt mycket nya kunskaper om Östersjön. Men den senaste tekniken vill Sjöfartsverket tillsammans med Visualiseringscenter C skapa ett intresse och engagemang för de möjligheter som finns för att använda djupdata även utanför sjöfartssektorn. Vi vill även använda all vår kunskap och expertkompetens för att ge fler kännedom om hur det ser ut under Östersjöns yta, säger Patrik Wiberg som är chef för affärsområde sjögeografi på Sjöfartsverket.

Samarbetet ligger väl i linje med Sjöfartsverkets pågående uppdrag att ge förslag på hur en gemensam djupdatamodell ska kunna utarbetas tillsammans med övriga Östersjöländer. Samtalet mellan Sjöfartsverket och Visualiseringscenter C inleddes redan för ett år sedan. Redan då startade en kreativ process med syfte att utforska på vilka sätt visualiseringsteknik i absolut framkant kan synliggöra djupdata.

-Vi valde slutligen domfilmsformatet av flera spännande idéer och kreativa förslag som togs fram under denna process, säger Magdalena Allgren som är marknadsansvarig på Visualiseringscenter C.

Förra året slog Sjöfartsverket rekord i sjömätning. Aldrig tidigare har en så stor yta kartlagts under ett och samma år, men det är bara början på Sjöfartsverket långsiktiga vision om att täcka alla Sveriges farvatten med moderna mätningar. De sjömätningar som har gjorts i svenska vatten lagras i en databas på Sjöfartsverket och används främst som grund för sjökort. Dagens mätningar som är mycket detaljerade kan även användas till många andra syften som till exempel för projektering av farleder, etablering av vindkraftsparker samt som grund för miljöförbättrande arbete.

- Detta samarbete är mycket intressant för oss då vi får möjlighet att producera eget material som vi också kan visa på det publika programmet i vår domteater. Centret är en mötesplats mellan akademi, näringsliv och allmänhet. Detta är ett ypperligt exempel på hur vi använder centret för att förmedla kunskap med hjälp av ny teknik, i det här fallet från Sjöfartsverket till allmänheten, samtidigt som vi bjuder på en häftig upplevelse. Vi öppnar också upp för Sjöfartsverket att använda centret som en mötesplats för sina möten och dialog, säger Therése Eklöf som är VD på Visualiseringscenter C.

För mer information kontakta:
Partik Wiberg, chef för affärsområde sjögeografi på Sjöfartsverket
Tel: 010 478 46 79
patrik.wiberg@sjofartsverket.se

Magdalena Allgren, marknadsansvarig Visualiseringscenter C
Tel: 011-15 63 20
magdalena.allgren@visualiseringscenter.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter och en publik mötesplats, ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Världsledande visualiseringsforskning, bland annat inom volymetrisk rendering, belysning och interaktionsteknik, är utgångspunkten i verksamheten vilket i kombination med teknisk utveckling i absolut framkant och nära samarbeten med industriella partners öppnar för en spännande innovationsmiljö och nyskapande förutsättningar för produkt- och näringslivsutveckling. Utställningarna och innehållet i den högteknologiska domteatern förmedlar kunskaperna till skola, näringsliv och den breda allmänheten. Centrets lokaler består av en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Webbplats: www.visualiseringscenter.se.

Om Sjöfartsverket
Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Det är vi som bygger, underhåller och utvecklar infrastrukturen till havs, våra blå motorvägar. Sjöfartsverket sjömäter och märker ut farleder, producerar sjökort och annan sjögeografisk information och erbjuder en rad viktiga tjänster, till exempel isbrytning, lotsning och sjötrafikinformation till alla tusentals fartyg som rör sig i våra farvatten. Sjöfartsverket har ett stort samhällsansvar. Vid sjö- och flygolyckor är det vi som står för räddningstjänsten. Med utgångspunkt från vår ledande roll i det svenska maritima klustret, vill vi skapa förutsättningar för både affärsnytta och för samhällsnytta genom en proaktiv, gränslös samverkan. ™. Webbplats: www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Moderna mätningar skapar ett helt unikt kunskapsunderlag om vår bottentopografi och avslöjar enormt mycket nya kunskaper om Östersjön. Men den senaste tekniken vill Sjöfartsverket tillsammans med Visualiseringscenter skapa ett intresse och engagemang för de möjligheter som finns för att använda djupdata även utanför sjöfartssektorn. Vi vill även använda all vår kunskap och expertkompetens för att ge fler kännedom om hur det ser ut under Östersjöns yta.
Patrik Wiberg, chef för affärsområde Sjögeografi på Sjöfartsverket.