Visualiseringscenter C blir testarena för nästa generations immersiva media

Immersify är ett EU-fiansierat forsknings- och utvecklingsprojekt genom ett stort samarbete mellan aktörer i Frankrike, Polen, Tyskland, Sverige och Österrike.

Immersify är ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprojekt bestående av följande partners: Ars Electronica Futurelab (Österrike), Marché du Film – Festival de Cannes (Frankrike) PSNC – Poznan Supercomputing and Networking Center (Polen), Spin Digital Video Technologies GmbH (Tyskland) och Visualiseringscenter C (Sverige). Immersify startade i oktober 2017 och avslutas i mars 2020. Projektet är finansierat av EU’s Horizon 2020 program med en budget på 2 miljoner euro.  
 

Immersify fokuserar på fyra punkter:

  • Utveckling av nya kompressionsverktyg för att komprimera den stora datamängd som skapas på grund av ökad upplösning, bildkvalitet och bildhastighet
  • Utveckling av nya mediaspelare och video codecs som behöver anpassas till olika uppspelningsutrustningar och skärmar. Tester kommer bl.a. att göras på storskärmar och i domen som endast finns på Visualiseringscenter C i Norrköping.
  • Användarupplevelsen ska utvecklas genom att kombinera högkvalitetsfilmer, datorgenererad grafik, 2D, 3D, och interaktiva element.  
  • Den pågående utvecklingsprocessen ska visas upp genom demos på Ars Electronica Festival, Marché du Film (Cannes Film Festival) och Visualiseringscenter C. Immersifys kreativa och tekniska kapacitet kommer att visas upp genom specialutvecklat innehåll och innovativa marknadsorienterade produkter.
     

Fem parter i fem europeiska länder
Fem berömda institutioner med säte i fem europeiska länder samarbetar inom Immersify.
Ars Electronica Futurelab (Linz, Österrike) är ett tvärvetenskapligt mediekonstlaboratorium som har ett internationellt rykte som en av de ledande R&D-institutionerna inom området mediekonst, informations-estetik, interaktionsdesign, robotik och virtuella miljöer.

Marché du Film - Festival de Cannes (Cannes, Frankrike) är filmbranschens viktigaste evenemang. Det är en årlig samling av mer än 12 000 producenter, köpare, distributörer och representanter för filmfestivaler. I innovationshuben NEXT visar VR-utställare och -skapare från hela världen upp den senaste VR-tekniken.

PSNC - Poznan Supercomputing and Networking Center (Poznań, Polen) är anslutet till Institutet för bioorganisk kemi av den polska vetenskapsakademin (IBCH PAS) och är ett aktivt forsknings- och utvecklingscenter specialiserat på nya generationsnätverk, högupplösta och immersiva medier, vetenskapliga tillämpningar och visualisering, moln, digitala bibliotek och cybersäkerhet, samt teknik, applikationer och tjänster för informationssamhället.

Spin Digital Video Technologies GmbH (Berlin, Tyskland) utvecklar högpresterande video codecs för nästa generation av högkvalitativa video-decoders och -encoders. Spin Digital codecs möjliggör högkvalitativa videoapplikationer som stödjer 8K och 16K samt immersiv videoprojektion och videoväggar och nästa generations VR- och 360°-video.

Visualiseringscenter C (Norrköping, Sverige) är ett digitalt science center som bedriver en unik blandning av ledande visualiseringsforskning och publik verksamhet. Centret är värd för besök och evenemang, genom interaktiva utställningar och en 3D-Fulldom. Centrets produktionsavdelning skapar publika upplevelser baserade på vetenskaplig data.
 

Kontaktperson:
Christian Södergren, Technical Director, Visualiseringscenter C
christian.sodergren@visualiseringscenter.se

011- 15 63 08

Länkar:
Ars Electronica Futurelab: https://www.aec.at/futurelab/en
Horizon 2020: https://www.ffg.at/en/content/horizon-2020-eu-programme-research-and-innovation
Immersify https://immersify.eu/
Marché du Film – Festival de Cannes: http://www.marchedufilm.com/en/
PSNC – Poznan Supercomputing and Networking Center: http://www.man.poznan.pl/online/en/
Spin Digital Video Technologies GmbH: http://spin-digital.com/
Visualiseringscenter C: http://www.visualiseringscenter.se/ 
Pressrelease: https://immersify.eu/news/initial-press-release/

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 7620799

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se