Visualiseringscenter C klättrar i Skolverkets rankning

Visualiseringscenter C klättrar stort i Skolverkets kvalitetsbedömning av svenska science centers. Visualiseringscenter C i Norrköping bedöms nu som ett av landets absolut främsta science center tillsammans med TomTits i Södertälje, Universeum i Göteborg och Navet i Borås.

Visualiseringscenter C är det enda science centret i landet som enligt Skolverkets bedömning uppnår det högsta betyget när det gäller pedagogisk förnyelse, så som användning av interaktiva metoder och material. Visualiseringscenter C och Universeum är de enda science center som även fått högsta betyg för samarbete med skolor, universitet/högskolor, folkbildning, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science centers. Utvärderingen görs utifrån platsbesök av Skolverkets experter.

Centret har som uppdrag att öka intresset för teknik, naturvetenskap och nya medier, och tar varje år emot drygt 10 000 skolelever från Norrköping, regionen och övriga landet. Dessutom besöker centret tillsammans med SMHI skolor i hela landet med Geodomen, en mobil, uppblåsbar dom, för att sprida kunskap om klimatförändringar.

Under 2017 mottog Visualiseringscenter C en stor donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att med teknik i framkant driva pedagogisk förnyelse utifrån de möjligheter ny teknik kan erbjuda.

Kontakt
Sofia Seifarth
VD, Norrköping Visualisering AB
011-15 63 10
sofia.seifarth@visualiseringscenter.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Taggar:

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera

Media

Media