Visualiseringscenter C:s världsledande forskning i nytt visualiseringslabb på Universeum

Report this content

Under 2021 öppnar ett publikt visualiseringslabb på Universeum i Göteborg, där människor får utforska och förstå vetenskaplig data med hjälp av den allra senaste visualiseringstekniken. Lärandemetoden i visualiseringslabbet har sitt ursprung i den världsledande visualiseringsforskning som professor Anders Ynnerman bedriver vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.

Den tekniska utvecklingen går snabbt och digitaliseringen förändrar förutsättningar, sammanhang och former för både folkbildning och utbildning. Med ett nytt visualiseringslabb ska Universeum skapa bryggor mellan människor, vetenskaplig data och digital teknik för att stärka lärandet på flera sätt.

I visualiseringslabbet får besökarna utforska hur digitalisering genom visualiseringsteknik och artificiell intelligens kan användas för att lösa utmaningar i Sverige och världen. Innehållet bygger på autentisk tvärvetenskaplig data och visualiseras med den senaste tekniken. Labbstationerna kommer till exempel handla om utforskning av rymden, stadsutveckling eller analys av klimatförändringar och global resursfördelning. Men visualiseringslabbet handlar också om att skapa förståelse för själva tekniken bakom.

Lärandet i visualiseringslabbet utgår från konceptet exploranation, en mix av utforskande (explore) och förklarande (explain). Lärandemetoden har sitt ursprung i den visualiseringsforskning som professor Anders Ynnerman bedriver vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.

– Stenastiftelsen och professor Anders Ynnerman är avgörande för att vi ska kunna förverkliga visualiseringslabbet. Universeum är motor och självklar arena, men vi klarar det inte på egen hand. Med engagemanget från Stenastiftelsen och Anders Ynnermans världsledande forskning kan vi bygga ett nytt kompetensfält i regionen, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

Skapandet av visualiseringslabbet sker i nära samverkan med Visualiseringscenter C, Chalmers, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Projektet blir möjligt tack vare Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kulturs donation på 50 miljoner kronor. Redan inom något år är planen att släppa ett par labbstationer på Universeum för att testa och lära mer om vad som fungerar i publika miljöer. Invigning av det färdiga visualiseringslabbet planeras till slutet av 2021.

Kontakt
Sofia Seifarth
VD, Norrköping Visualisering AB
011-15 63 10
sofia.seifarth@visualiseringscenter.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar