Ändrat antal röster

Antalet röster i Vitec Software Group AB (publ) har under juli månad ändrats till följd av omvandling av 300 000 A-aktier till 300 000 B-aktier. Förändringen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som anges i bolagsordningen §5 Aktieslag.

Efter omvandlingen finns totalt 32 573 216 registrerade aktier, varav 3 050 000 A-aktier med
30 500 000 röster och 29 523 216 B-aktier med 29 523 216 röster. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per 31 juli 2020 till 60 023 216.st.

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitecsoftware.com

+46-76-9428597

 

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 31 juli 2020 kl. 09:00.

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 800 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.