Ändrat antal röster

Antalet röster i Vitec Software Group AB (publ) har under juli månad ändrats till följd av omvandling av 300 000 A-aktier till 300 000 B-aktier. Förändringen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som anges i bolagsordningen §5 Aktieslag.

Efter omvandlingen finns totalt 32 573 216 registrerade aktier, varav 3 050 000 A-aktier med
30 500 000 röster och 29 523 216 B-aktier med 29 523 216 röster. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per 31 juli 2020 till 60 023 216.st.

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitecsoftware.com

+46-76-9428597

 

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 31 juli 2020 kl. 09:00.

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 800 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.         

Om oss

Vitec är det ledande programvarubolaget inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vår tillväxt sker genom förvärv av välskötta programvarubolag. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 750 medarbetare runt om i Norden och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.