Delårsrapport januari - mars 2015Sammanfattning av perioden januari-mars 2015

  • Nettoomsättning 143,4  Mkr (101,0)
  • Resultat efter finansnetto 21,6  Mkr (12,0)
  • Rörelsemarginal 16 % (12)
  • Vinst per aktie före utspädning 2,93 kr (1,58)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 73,5 Mkr (64,3)
  • Vitec förvärvar Fox Publish AS

  

VD - VITEC 30 ÅR

”Du”, sa Olov när vi stod där i kön på lunchrestaurangen Snabben i Universum, Umeå, ”jag har en idé”. Jaså, tänkte jag, som just då mest grubblade på vilken variant av kalops som skulle serveras, denna höstdag 1984. ”Jo” – fortsatte han, ”du kan ju programmera och jag kan fixa pengar till en sån där ny PC! Då kan du lära mig programmera samtidigt som vi kanske kan göra nåt program ihop som nån vill köpa?”.

Sagt och gjort, jag behövde en hobby vid sidan av forskandet och samma gällde för Olov. Ganska snart fanns varannan vecka en beigebrun Ericsson PC på mitt hemmaskrivbord och hos Olov den andra veckan. Vi utvecklade i TurboPascal – världens snabbaste utvecklingsmiljö ihopknycklat i ofattbara 39 kB på en floppydisk.

Det program vi utvecklade utgick från Olovs idé om att fastighetssverige behövde ha bättre koll på sin energianvändning och att man behövde moderna hjälpmedel för detta.  Uppgiften var solklar!  Vi skulle, genom att på hobbynivå programmera i TurboPascal, frälsa Sverige från energiskrisen som uppstått i efterdyningarna av 70-talets oljekris. Japp!

Hobbyjobbet framskred i turbofart och på våren 1985 fanns det intressen ute på marknaden att ”göra affärer” med oss och faktiskt köpa det revolutionerande systemet som vi hade utvecklat. Flera skärmbilder var klara, funktionerna bakom var det litet si och så med. De flesta knappar man tryckte på resulterade i att datorn hängde sig. Men det såg snyggt ut - och en del buggar och barnsjukdomar fick man väl räkna med - vi behövde i alla fall starta ett bolag så att vi kunde få ut programmet och rädda Sverige från energikrisen.

Så gick det till när Vitec startades i maj 1985 och därför firar vi 30-årsjubileum idag, med tårta till alla medarbetare och aktieägare som kommer till årsstämman. Väl bekomme!

Om man vill veta hur första kvartalet utvecklats 2015 så framgår det av de 27 sidor som följer på denna!

Efter denna personliga betraktelse återgår VD-ordet till vanligt format vid nästa rapport,

Lars

 

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 6 maj 2015 kl 13:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Om oss

Vitec är det ledande programvarubolaget inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vår tillväxt sker genom förvärv av välskötta programvarubolag. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 750 medarbetare runt om i Norden och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.