Nye Kristiansand kommune digitaliserer med FDV-systemet Plania fra Vitec

Report this content

Kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne skal slås sammen til en ny kommune med ny organisasjon og nye forretningssystemer. I den forbindelse er det lagt en god og godt forankret strategi for økt effektivisering og digitalisering av kommunen. Vitec har signert avtale med nye Kristiansand for å levere systemet Plania for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendommer og annen infrastruktur.

– Nye Kristiansand kommune har som mål å være en foregangskommune når det gjelder utvikling og bruk av digitale tjenester. Et ledd i denne strategien var å finne en leverandør hvis FDVU-program kunne bidra til å sikre en proaktiv og effektiv eiendomsforvaltning. Valget falt på Vitec som sammenlignet med konkurrentene leverer et jevnt over godt produkt for alle fagfelt innen FDVU og har fagfolk med god innsikt i vår hverdag, seier Ann Helen Moum, leder Administrasjonsavdelingen Kristiansand Eiendom.

Produktet Plania er et komplett og velutprøvd system som ivaretar eiendomsverdier på en helhetlig måte med gode arbeidsprosesser og dokumentasjon. Systemet leveres både som skytjeneste og i eksternt IT miljø og kan enkelt tilpasses den enkelte kundes behov og organisasjon. Systemet vil bidra til at Kristiansand får en enklere hverdag og kan utøve bedre forvaltning med å ha all eiendomsrelatert informasjon i ett system.

– Dette er en viktig leveranse for Vitec og vi ser frem til å etablere gode løsninger for nye Kristiansand. Det er et spennende prosjekt der både organisasjon, system og informasjonsstruktur opprettes samtidig og er en unik mulighet til å skape et godt og bærekraftig rammeverk for videre digitalisering av Kristiansand kommune, sier Ingvar Espeland, Vitec, daglig leder av forretningsenhet Plania.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ingvar Espeland, Vitec, daglig leder av forretningsenhet Plania, mobil +47 91 32 24 90
Ann Helen Moum, Kristiansand Eiendom, leder Administrasjonsavdelingen, mobil +47 941 62 440


Om Vitec
Vitec er ledende innenfor Vertical Market Software i Norden. Vi utvikler og leverer standardprogrammer for forskjellige nisjer. Vitec vokser gjennom oppkjøp av veldrevne og etablerte programvareselskap. Konsernets overordnede prosesser sammen med medarbeidernes inngående kunnskaper om kundens lokale marked skaper gode forutsetninger for videreutvikling og fortsatt innovasjon. Vi har 650 medarbeidere i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Vitec er notert på Nasdaq Stockholm og hadde en omsetning på SEK 855 millioner i 2017. Les mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Dette er en viktig leveranse for Vitec og vi ser frem til å etablere gode løsninger for nye Kristiansand.
Ingvar Espeland, Vitec, daglig leder av forretningsenhet Plania.