Ökat antal aktier och röster i Vitec Software Group AB (publ)

Report this content

Den 18 januari 2021 konverterades konvertibel 1906 i sin helhet. Konvertibeln utfärdades i juni 2019 i samband med förvärvet av Odin Systemer AS (i dag Vitec Fixit Systemer AS).

Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 260 480 stycken och att aktiekapitalet ökar med 26 048 SEK. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 33 033 902 stycken varav 3 050 000 utgör A-aktier. A-aktier har tio röster och B-aktier en röst.

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 76 942 85 97

 

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 29 januari 2021 kl. 09:00.

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 950 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.