Sammanfattning av perioden januari - mars 2021

Report this content
  • Nettoomsättning 373 Mkr (309) ökning 21 % 
  • Repetitiva intäkter 313 Mkr (253) ökning 24 % varav organiskt 7 %
  • ARR 1 220 Mkr (1 166) organisk ökning 5 % 
  • EBITA 96 Mkr (65) motsvarande en EBITA marginal om 26 % (21)
  • Rörelseresultat 56 Mkr (32) motsvarande en rörelsemarginal om 15 % (10)
  • Vinst per aktie före utspädning 1,21 kr (0,67)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 310 Mkr (233)
  • Förvärv av Unikum och Travelize
 

Stafettväxling

Den 29 april lämnar jag det operativa jobbet som Vd i Vitec och styrelsen växlar över ansvaret till vår nuvarande CFO Olle Backman. Jag känner mig trygg i att lämna över Vd-rollen till Olle som är en erfaren och omvittnat duktig ledare, väl grundad i våra värderingar och vår företagskultur.

Det är naturligtvis roligt att i sista rapporten som Vd kunna konstatera att första kvartalet utvecklats väl. Våra repetitiva intäkter ökar med 24 procent, varav 7 procent organiskt samtidigt som rörelseresultatet ökar 73 procent jämfört med samma period förra året. 

Vi har genomfört två förvärv under perioden och vi har också utökat vår lånefacilitet med 500 Mkr. Vår beredskap för framtiden är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt.

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer jag att kunna fortsätta min gärning i Vitec som styrelsens ordförande, ett helt annat uppdrag men lika spännande. Den ständiga förändringen av Vitec är nog det som gjort att jag hållit på i över 35 år med detta. Och med tillväxt, nya medarbetare och nya kunder kommer de kontinuerliga förändringarna att fortsätta för lång tid framåt. Jag ser fram emot det!

Slutligen ett stort och varmt tack till alla medarbetare, nuvarande och tidigare, som så engagerat, kreativt, framåtriktat och effektivt bidragit till det kontinuerliga bygget av Vitec – tack!

Lars Stenlund, Vd

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, mob. +46 76 942 85 97


Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 klockan 08:00 (CET).
 

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 975 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.