Tilldelning av personalkonvertibler och teckningsoptioner delägarprogram

Report this content

Den 23 juni 2020 beslutade årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) att genomföra ett konvertibelprogram 2020-2023 för samtliga medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Teckning och tilldelning av personalkonvertiblerna har nu avslutats. Det totala teckningsbeloppet blev 13,5 MKR. Lånet kan konverteras till aktier under perioden 1–30 september 2023 till en kurs om 333 SEK per aktie. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning av aktiekapitalet på 0,12 % och 0,07 % av röstetalet.

– Vi erbjuder liksom tidigare år våra medarbetare möjlighet till ett långsiktigt delägande i Vitec. Det här är vårt tionde konvertibelprogram och det är glädjande att se ett stort intresse för delägarskap, säger Lars Stenlund, Vd, Vitec Software Group.

Årsstämman fattade även beslut om ett delägarprogram genom teckningsoptioner. Programmet riktar sig till 40 personer i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Vitec Software Group AB (publ):s dotterbolag Vitec AB, har tecknat samtliga 400 000 av de emitterade teckningsoptionerna av vilka 251 000 därefter överlåtits till ledande befattningshavare i koncernen på marknadsvillkor. Teckningsoptionerna berättigar innehavaren att teckna en aktie och kan nyttjas under perioden 1-15 september 2023 till en kurs om 333 SEK per aktie. Vid ett fullt nyttjande motsvarar det en utspädning av aktiekapitalet på 0,77 % och 0,42 % av röstetalet.

 

För mer information, kontakta:

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 76 942 85 97

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 830 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.