Valberedning för Vitec utsedd

Report this content

Valberedning inför årsstämman 2020 har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 10 april 2019.

Valberedningen består av:

Olov Sandberg (valberedningens ordförande)

Lars Stenlund

Jerker Vallbo

Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2019 representerade ovanstående valberedning tillsammans drygt 54 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomma att göra det senast den 10 februari 2020. Det görs via e-post till valberedningen@vitec.se eller via brev till adressen: Vitec, Valberedningen, Tvistevägen 47A, 907 29 Umeå.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på hemsidan vitecsoftware.com. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning

har konstituerats, det sker normalt i oktober varje år.


För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR

patrik.fransson@vitecsoftware.com
+46-76 942 85 97


Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 700 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.