Valberedning inför årsstämman 2022 i Vitec Software Group AB (publ)

Report this content

I enlighet med årsstämmans beslut har valberedningen för Vitec Software Group AB (publ) utsetts inför årsstämman 2022.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Olov Sandberg, valberedningens ordförande
Lars Stenlund (styrelseordförande)
Jerker Vallbo

Den 31 augusti 2021 representerade ovanstående valberedning tillsammans cirka 49 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Årsstämma i Vitec kommer att hållas tisdagen den 26 april 2022 i Umeå.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomma att göra det senast den 11 februari 2022. Det görs via e-post till valberedningen@vitecsoftware.com eller via brev till adressen: Vitec, Valberedningen, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 000 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.