Vitec flyttar fram årsstämman till juni 2020

Report this content

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har med anledning av den rådande situationen kring coronaviruset och covid-19 beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till 23 juni 2020. Stämman kommer att hållas i P5 Konferens i Väven, Umeå.

Beslutet att flytta fram årsstämman är resultatet av en sammanvägd bedömning. Utgångspunkten är att vi vill bidra till minskad smittspridning och skydda personer i riskgrupper. Restriktionerna kring utrikes- och inrikes resor och möten har också bidragit till beslutet.
–  Med en historia av välbesökta årsstämmor med drygt 200 aktieägare anmälda, har vi ett särskilt ansvar att värna våra aktieägares och medarbetares hälsa, säger ordförande Crister Stjernfelt.

Vitec kommer att vidta åtgärder för att årsstämman ska ske i enlighet med rekommendationer från myndigheterna och vi följer situationen kring coronaviruset och covid-19 noggrant. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas på Norrlandsoperan 28 april 2020.

Kallelse till årsstämman skickas senast fyra veckor före det nya datumet.

Årsstämman kommer att direktsändas via vår hemsida vitecsoftware.com.  
 

För mer information, kontakta:
Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39
Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ) mob. +46 76 942 85 97
 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 750 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.